Forfatterarkiv: Kristoffer Robin

Klimafilm.no – en god ressurs

Klimafilm.no er ett nettsted gir en innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og forslag til flere fagressurser. Målgruppen er først og fremst elever på ungdomstrinnet og videregående skole, men filmene er også nyttige for alle som har lyst til å lære mer om klima.

Foreløpig har Klimaløftet og Klif gitt midler til produksjon av tre av totalt ti filmer: Hvordan klimaet endrer seg, Klimaforskning og Tiltak som virker.

Anbefales for alle som vil ha en lettfattelig innføring i klimaproblematikken!

Rundebordskonferansen 2012

Bård Vegar Solhjell, Camilla Moneta og Thomas Cottis (Foto: Thomas Willig)

Norsk klimanettverk, sammen med Marianne Harg fra Tekna og Terje Osmundsen fra Scatec Solar, overrakte torsdag 3. mai dokumentet fra Rundebordskonferansen som ble arrangert dagen etter at Klimameldingen ble lagt frem. Ledere fra forskjellige deler av samfunnet har gått sammen om kravet til myndighetene om å gjøre Norge til verdens klimaforbilde.

Marianne Harg, Camilla Moneta, Thomas Cottis, Terje Osmundsen og Bård Vegar Solhjell-Foto_Thomas Willig

Marianne Harg, Camilla Moneta, Thomas Cottis, Terje Osmundsen og Bård Vegar Solhjell (Foto: Thomas Willig)

Trykk «Les mer» for å se hele pressemeldingen med uttalelser:

(Oslo 03.05.2012) Ledere fra norsk næringsliv, organisasjonsliv, kulturliv, idrett og akademia har gått sammen om en felles uttalelse til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i etterkant av Klimameldingen. De krever større ambisjoner enn det meldingen legger opp til, og umiddelbare konkrete handlinger – ikke bare gode intensjoner om fremtiden.

Uttalelsen ble forfattet på en Rundebordskonferanse arrangert av Norsk klimanettverk like etter at meldingen ble lagt ut forrige uke. Styreleder Camilla Moneta og generalsekretær Thomas Cottis i Norsk klimanettverk overleverte dokumentet til miljøvernministeren på vegne av konferansedeltakerne.

– Meldingen er en åpen invitasjon, vi har samlet ledere fra alle deler av samfunnet som viser at det ikke bare er miljøorganisasjonene som er klare for mer handling på klimafronten. Dette legger et bredt, folkelig press på miljøvernministeren nå som han skal i forhandlinger med Stortinget. Vi skal jobbe fremover for å øke trykket på alle parter for å få et mer ambisiøst klimakompromiss, sier Cottis.

Vil ha større ambisjoner
Marianne Harg, president i Tekna, var med både på konferansen og ved overleveringen. Hun stiller seg bak dokumentets krav om at Norge, som et av de få landene i verden som har muligheten, tar en ledende posisjon på klimafronten.

– Vi er glad for meldingen nå er kommet og at det står fast at 2/3 av kuttene fortsatt skal tas i Norge. Vi er opptatt av å jobbe for at klimafondet blir størst mulig og sørge for at det faktisk resulterer i at det spares utslipp gjennom det. Det er veldig mange som har lyst til å forplikte seg, og det må det legges til rette for, sier Harg.

Marianne Harg (Foto: Thomas Willig)

Marianne Harg (Foto: Thomas Willig)

Krever umiddelbar handling
Terje Osmundsen, direktør i Scatec Solar, var også på konferansen og overleveringen. Han presiserer behovet for at det skjer ting nå, og trekker frem initiativet til å sette måltall for den nærmeste fremtid 2030 og vedta 5 års budsjetter, slik de bl.a. har gjort i Storbritannia.

– Vi ser at Norge har en høy profil internasjonalt, men på næringslivet og samfunnets side har vi mistet tempo de siste årene. Dette får konsekvenser for unges studievalg og bedrifters innovasjonsnivå. Ved å vedta målbare planer også på kort sikt skaper man forutsigbarhet, sier Osmundsen.

Terje Osmundsen (Foto: Thomas Willig)

Terje Osmundsen (Foto: Thomas Willig)

Tar tilbakemeldingen med videre
Solhjell tok imot dokumentet og oppfordringen om å sikte høyt i forhandlingene som nå kommer. Han la også vekt på betydningen av slike brede koalisjoner som jobber for klimasaken.

– Det er helt nødvendig. Klimaproblemene kommer til å treffe samfunnet mye bredere enn bare de mest miljøengasjerte. Jeg setter veldig pris på at næringsliv og organisasjoner tar initiativ i klimasaken. Jeg er helt overbevist om at den alliansen som kommer til å løse klimaproblemet kommer til å være bred, slik som dette er et eksempel på, avsluttet Solhjell.

Bård Vegar Solhjell (Foto: Thomas Willig)

Bård Vegar Solhjell (Foto: Thomas Willig)

Dokumentet sier også at Norge må ta sin andel av det som er nødvendig for å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og at vi må gjøre det så raskt at andre land kan komme etter før det er for sent. For at Norge skal bli et klimaforbilde, må utslippene halveres innen 2030 ifølge uttalelsen.

Bård Vegar Solhjell, Camilla Moneta og Thomas Cottis (Foto: Thomas Willig)

Bård Vegar Solhjell, Camilla Moneta og Thomas Cottis (Foto: Thomas Willig)

Trykk her for å lese dokumentet som ble overrakt til Solhjell.

 

7 tiltakspunkter (utdrag fra dokumentet):

Med utgangspunkt i Klimameldingen må følgende gjennomføres umiddelbart:

 1. Akselerere overgangen til klimavennlige biler gjennom avgifter og reguleringer.
 2. Gi støtte til energisparing i husholdningene. Støtten til å spare energi må være minst like høy som støtten til å produsere energi.
  – Forbud mot fossil oppvarming av bygg i 2020 og økt støtte til miljøvennlig oppvarming
 3. Velfungerende gods- og kollektivtransport kombinert med avgifter for bilkjøring i og rundt de store byene.
 4. Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging i industrien må gjøres betydelig større enn det Klimameldingen har foreslått og det som finansieres herfra må føre til reelle utslippskutt.
 5. Pålegg om elektrifisering av nye oljeinstallasjoner.
 6. Øke egen produksjon av klimavennlig energi og sørge for at denne brukes til å redusere bruken av fossil energi.
 7. Det må bli dyrere å forurense. Avgiften for oljeindustrien må økes ytterligere.

 

Dokumentet er underskrevet av:

 • Anders Bjartnes (Leder Norsk klimastiftelse)
 • Arild Hermstad (Leder Framtiden i våre hender)
 • Audun Randen Johnsen (Energi og klimarådgiver Naturvernforbundet)
 • Birgitte Grimstad (Musiker og aktiv i Besteforeldreaksjonen)
 • Dag Olav Hessen (Professor Biologi Universitetet i Oslo)
 • Henrik Glette (Leder i Småkraftforeningen)
 • Frode Fanebust (Forfatter og siviløkonom)
 • Jørgen Randers (Professor Handelshøyskolen BI)
 • Terje Håkonsen (Snowboardkjører og eventmaker)
 • Kari Elisabeth Kaski (Politisk rådgiver Zero)
 • Lan Marie Berg (Student, blogger og aktiv i Spire)
 • Marianne Harg (Leder Tekna)
 • Nina Skarra (Designer)
 • Rasmus Benestad (Klimaforsker Meteorologisk institutt)
 • Silje Lundberg (Leder Natur og ungdom)
 • Terje Osmundsen (Scatec solar)
 • Tore Eugen Kvalheim (leder YS)

Naturvernforbundet og Miljøagentene inviterer til Miljøfestival

2. til 5. august inviterer Naturvernforbundet og Miljøagentene miljøengasjerte i alle aldre til Miljøfestival på vakre Risøya i sørlandsskjærgården mellom Tvedestrand og Risør.

– Torsdag og fredag blir det diverse aktiviteter i, om og ved havet for liten, større og størst. På kvelden inviterer vi alle i området til Miljøpub på Båtbua i Gjeving.
– Lørdag inviterer vi sammen med Natur og Ungdom alle i regionen til Folkefest for Levende kyst i Arendal. Her blir det musikk, debatt og mange artige hav-aktiviteter. På kvelden har vi grillfest på Risøya.
– Søndag blir det flere aktiviteter og mer å lære, før hjemreise i 14-tiden.

Programmet er tilpasset barn i alle aldre og voksne i alle varianter, så ta en titt på www.naturvernforbundet.no/miljofestival2012 og meld deg på i dag!

Hva er vel bedre enn sol, sommer, miljøpolitikk og bading sammen med hundre andre miljøengasjerte små og store?

Påmelding innen 15. juni på www.naturvernforbundet.no/miljofestival2012

Hilsen
Ane Marte Rognskog, Miljøagentene
Signe Lindbråten, Naturvernforbundet

El Clásico

special
Foto: Greenwich Photography (CC-by-2.0)

På en café i Madrid sitter fem gode venner fra rundt om i Europa. Glass tømmes og fylles. Samtalen går fra spanske spådommer om EUs økonomi og tyske visjoner om et samlet Europa, til vidløftige debatter om etikk og de filosofiske argumentene for og imot uhjelp.

Vi dreier inn på klimaproblematikken, og jeg gjør den ubehagelige oppdagelsen at av fire av mine beste venner påstår alle unntatt én at klimaendringer er en myte. Bedre blir det ikke av at alle data og argumenter som legges frem møtes med avfeininger som «I don’t believe in the climate scientists», «It’s all about politics» og direkte usannheter som «I’ve heard 90 % of climate scientists don’t believe it themselves».

Jeg mister besinnelsen, forlater fornuftsargumentasjonen og appellerer til følelser: «On every question even remotely related to science, you trust my every word without question. Why don’t you believe me now, when I present you with the evidence for climate change? I don’t CARE if you don’t believe in the climate scientists – why don’t you believe in ME?!»

Høye røster demper seg. Blikk søker bord. En jurist fra Bremen bryter stillheten, uten å ta øynene vekk fra glasset med Amstel på bordet foran seg:

«Because I don’t want to change my life.»

Samtalen går raskt videre til fotball, nærmere bestemt El Clásico, der vår vertsby lider et sviende 3-1 nederlag mot erkerivalen Barcelona.

Dagens utfordring går til alle som vil forandre verden: Hvordan får man til en endring dersom problemet ikke er manglende oppmerksomhet på problemet eller fravær av gode visjoner om hvordan man når målet, men en grunnleggende motstand mot endring i seg selv?

(Dette er en lettere omskrevet versjon av et innlegg publisert på bloggen GKforum)

Årsmøte 29. mars kl 18 på Litteraturhuset

Kjære støttespillere av Norsk Klimanettverk

Torsdag 29. mars kl 18 blir det årsmøte i Klimanettverket!

Dette foregår på Litteraturhuset.

Vi har tidligere sendt ut litt informasjon om dette; nå ønsker vi å minne på det slik at du kan sette av et par timer til klimainnsats!

Årsmøtet er åpent for alle! Ta med venner! Blir det behov for avstemning, er det Klimavenner som har vært aktive i nettverkets arbeid det siste året som har stemmerett. Hvem det er i år, finner du på følgende liste:

Klimavenner som har stemmerett på NKNs årsmøte 29. mars

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet skal:

1.    Behandle Norsk klimanettverks årsmelding.

2.    Behandle regnskap og revisors rapport.

3.    Behandle innkomne forslag.

4.    Vedta organisasjonens årsplan.

5.    Godkjenne forslag til budsjett.

6.    Valg:

 • Styreleder for ett år.
 • To styremedlemmer for to år av gangen.
 • To varamedlemmer for ett år.
 • Generalsekretær
 • Valgkomité.
 • Revisor

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Thomas Cottis
Styreleder: Camilla Moneta
Styremedlemmene ellers: Michael Knagenhjelm, Dag Westhrin, Rasmus Benestad og Bushra Ishaq
Varaer til styret: Sidsel Mørck og Marie Loe Halvorsen

Velkommen!

Vennlig hilsen
 styret i Norsk klimanettverk

Møte om geoengineering – kan ”klimafiksing” være løsningen?

Tid: 15. mars 2012 – kl 18 til 20
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 2. etg. Kverneland

Geoengineering minner om science-fiction, men kan fort bli en vitenskapelig realitet. Det innebærer å bevisst påvirke klima og temperatur i stor skala. Noen mener at med manglende politisk vilje til å redusere energibruken, eller bytte til klimavennlige energikilder, kan geoengineering bli vår siste sjanse til å motvirke de mest alvorlige klimaendringene.

Slik påvirkning av klimaet i et område av verden kan gi uante konsekvenser for klimaet andre steder i verden. Hvem skal få makt til å styre klimaet? En stat, et internasjonalt forvaltningsorgan eller individer med ressurser til å iverksette tiltak? Hvem skal holdes ansvarlig for konsekvenser av “klimafiksing” når de oppstår i et helt annet område av verden enn der tiltak blir iverksatt?

Dr. Bjørn Samset, Senior Forsker ved CICERO Center for International Climate and Environmental Research, vil holde et foredrag der han presenterer de mest aktuelle mulighetene innen “klimafiksing” og grunner til både å forske mer på dem og til å være skeptisk til å skulle bruke dem.

Etter pausen åpnes det for diskusjon og spørsmål hvor Bjørn stiller med ekspertkunnskap til rådighet. Debatten er en mulighet til å få enda bedre innsikt i forskningen og kunnskapen om ”klimafiksing”, som allerede er et reelt forslag på tiltakssiden i den internasjonale diskusjonen om klimaendringer.

Kom på møte torsdag 15. mars kl 18 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 (Kverneland, 2. etg).

 

 

 

 

 

 

Dr. Bjørn Samset, Senior Forsker ved CICERO Center for International Climate and Environmental Research.

 

Oppdatert 16. mars
Norsk Klimanettverk takker for et godt møte. Om du vil kan du jo studere presentasjonen videre? Den får du ved å klikke på Geoengineering – Kan teknologi redde oss fra klimaendringer?

Debattmøte om 4-graderssamfunnet

Tid: 19. januar 2012 – kl 18 til 21
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Kom på møte torsdag 19. januar kl 18 på Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7 (Klubben, 3. etg).
Se her for info om lokalet.

Innledere:
Knut H. Alfsen

 

Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero
Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå.

Dag O. Hessen

 

Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO
Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?

 

Arne Johan Vetlesen

 

Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO
Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?

 

Etter innledningene blir det debatt!

Møtet arrangeres i samarbeid med Concerned Scientists Norway.

Se også event på facebook.

Hold av datoen 6. desember!

Da har klimanettverket juleavslutning sammen med Green Drinks Oslo.

Tid: tirsdag 6. desember
Sted: Oslo Mekaniske Verksted.

Vi kommer til å være der fra klokken 18:00 og utover!

Se også facebookeventet.

I all hovedsak innebærer dette å slå av en prat og ta en øl med andre miljøinteresserte mennesker. Det vil helt sikkert by på gode anledninger til å dele noen tanker om Durban og utviklingen fremover før julefreden senker seg.

Green Drinks er et uformelt møtested og selvorganiserende nettverk for mennesker som jobber med eller har en interesse for miljøspørsmål.

Klimanettverkets novembermøte!

Torsdag 17. november, kl. 18:00 er det nytt møte i Norsk klimanettverk. Også denne gangen møtes vi i Westerdals bygg på Vulkan (ved Kuba-parken) i Maridalsveien 17D.

Borten Moe ønsker storstilt utnytting av tjæresand og annen fossil energi – men er han på linje med hva det norske folk egentlig ønsker?

Denne gang får vi besøk av to forelesere:

Daniel Rees jobber til daglig i TNS Gallup og er ellers redaktør i Holder de ord. Han vil fortelle oss hva meningsmålerne vet om hva Nordmenn egentlig mener om klimaspørsmål og klimatiltak. – og ja, du får stille spørsmål!

Terje Osmundsen sitter i toppledelsen i Scatec Solar og har bred bakgrunn fra norsk politikk og næringsliv. Han vil snakke om hva som gjør at norske politikere er så tilbakeholdne med å gjøre det vitenskapen sier er nødvendig. Han vil også kommentere hva Borten Moes overivrige oljefascinasjon kan bety.

Møtet er åpent for alle, det er bare å bli med!

Etter forelesningen vil det bli presentert noen prosjekter som Klimanettverket jobber med både på kort og lang sikt. Det blir muligheter for å lære mer om de enkelte prosjektene, samt å bli med på prosjekter for de som ønsker.

Etter møtet følger vi tradisjonen og fortsetter praten på Bar Vulkan!

Se også event på facebook