Hvem er vi?

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil gi klimakampen et ekstra løft. Vi er ikke en medlemsorganisasjon, men et nettverk av engasjerte mennesker der godt og vel hundre deltakere – og langt flere støttespillere – bidrar med smått og stort. Vi samarbeider med forskningsmiljøer, organisasjoner og kulturliv for å gjennomføre tiltak som kan dytte i riktig retning.

Klimanettverkets prosjekter drives uten andre ressurser enn frivillig kraft.  Alle som gjør en innsats, stor eller liten, er en del av nettverket og kan stemme på årsmøtet. Noen av oss har vært med i flere år og bidratt på flere prosjekter, andre er innom av og til eller bidrar med konkrete oppgaver når det trengs.

Her kan du lese mer om våre hovedmål, og litt om hva vi har drevet med siden starten i 2010: