Hvem er vi?

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil gi klimakampen et ekstra løft. Vi er ikke en medlemsorganisasjon, men et nettverk av engasjerte mennesker der godt og vel hundre deltakere – og langt flere støttespillere – bidrar med smått og stort. Vi samarbeider med forskningsmiljøer, organisasjoner og kulturliv for å gjennomføre tiltak som kan dytte i riktig retning.


Klimanettverkets prosjekter drives til daglig uten andre ressurser enn frivillig kraft. De siste årene har hovedprosjektet Klimafestivalen § 112 vokst så mye at vi, i de mest hektiske periodene, har lønnet en eller flere av de frivillige, for å kunne ta permisjon fra eget arbeid og jobbe fulltid med festivalen. Alle som gjør en innsats, stor eller liten, er en del av nettverket og kan stemme på årsmøtet. Noen av oss har vært med i flere år og bidratt på flere prosjekter, andre er innom av og til eller bidrar med konkrete oppgaver når det trengs. Vi legger vekt på at de frivillige får samarbeide om egne ideer, og at prosjektene våre blir en meningsfull sum av de enkeltes initiativer.


Her kan du lese mer om våre hovedmål, og litt om hva vi har drevet med siden starten i 2010: