Fornybarsamfunnet

«Peak fosfor»

Dag O. Hessen skriver i denne kronikken om hvordan problemene på ressurs- og utslippssiden i stor grad ersammenkoblet, og stort sett er forårsaket av kombinasjonen befolkningsvekst og konsum. I dag er det tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester som er den nest største bekymringen. «Det er to stoffer vi bare må ha, det ene er …Les mer >

Ta klimaproblemene på alvor!

Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk. Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.” Det er statistisk …Les mer >

Vær trendy – kjør miljøvennlig…

Full stans for miljøbiler

Regjeringen kutter all ny forskning på miljøvennlig transport neste år. Forskningsinstituttet Sintef flagger nå ut forskning til Europa. Les artikkelen i Klassekampen

Klimakonferansen ZERO10

ZERO10 arrangeres på Clarion Airport Hotel Gardermoen den 22. og 23. november. m Der samles hundre innledere fra nært og fjernt til to dager med fokus på teknologiske og politiske klimaløsninger. m Fullt program finner du her: http://www.zero10.no/program-1 I fjor deltok 600, og per i dag er det til sammen 750 registrerte deltakere på ZERO10. m …Les mer >