KLIMAFESTIVALEN I 2016

Riksløve med fane, den vasser i vann hvor det flyter gummistøvler og gassmaske.

Sjekk ut Klimafestivalens nettsider: www.klimafestivalen112.no

Vil du bidra til Norges største klimamarkering? 16.- 24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets mest kraftfulle folkefest for klimasaken. Med det gjentar vi suksessen fra januar 2015, hvor hundrevis av frivillige dro i gang en festival med over 80 arrangementer over hele Norge, og flere tusen besøkende. Neste år skal Klimafestivalen § 112 bli enda mer kreativ, opplysende og inspirerende.

Bare fantasien setter grenser for hvilken type arrangement som kan inngå i festivalen. I 2015 besto festivalen blant annet av moteshow, matlagingskurs, teater og debatter med forskere og politikere. Både store og små aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement i festivaluken. Bidragsytere tar selv administrativt og økonomisk ansvar, men vil kunne trekke veksler på et stort miljø av frivillige og støttespillere.

Hva sier Grunnlovens § 112?


Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven. Grunnlovens § 112 sier følgende:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Hvorfor klimafestival?


FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i våre barns levetid. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å vinne på det. Vi trenger en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse.

Hvordan kan jeg bidra?


Festivalen åpner for at selvstendige arrangører kan bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner donerer tid, lokaler, kompetanse og talenter til en samlende markering.

Har du eller din organisasjon et klimarelatert prosjekt eller en aktivitet i lokalsamfunnet som kan egne seg for festivalen – eller vil du bare bruke dine egne evner og interesser på en inspirerende måte? Da foreslår vi følgende.

a) Opprett et arrangement
b) Spre informasjon om festivalen og oppfordre deres nettverk til å bidra til festivalen
c) Engasjer deg som frivillig og bli med på å bygge opp norgeshistoriens viktigste folkefest

Hvem står bak?


Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, et uformelt nettverk som består av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn, og drives utelukkende av frivillig arbeid. Vi har samarbeidspartnere over hele landet, og er tilsluttet Klimavalgalliansen. Flere miljøorganisasjoner støtter Klimafestivalen § 112.

Festivalen styres av en festivalkomité som koordinerer alle arrangementer og de frivillige projektgruppene.

Ønsker du å bidra, eller du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på:
hei@nkn.no