Klimafestivalen 2019

Vil du bidra på Norges største klimamarkering? Vi er nå i gang med planlegging av neste års festival!
4.- 26. januar 2019 arrangerte vi Klimafestivalen § 112, landets mest kraftfulle folkefest for klimasaken. Vi var så heldige å få arrangere åpningshelg på SALT i Oslo, som også var åpningshelg for Oslo Europeisk Miljøhovedstad. 10.000 besøkte SALT i åpningshelgen. 2019 var femte Klimafestival i rekken. Det var aktivitet på 28 steder og byer rundt i landet, med over 200 arrangementer. Målet var som alltid å rekke fra Svalbard til Lindesnes, og være enda mer relevant, kreativ, opplysende og inspirerende. I hele landet meldte festivalene om økt oppslutning. Festivalen vokser for hvert år. Bli med og planlegg hvordan du eller din organisasjon kan bidra til at neste januar blir en stor vekker i alle lokalsamfunn og nasjonalt.
Bare fantasien setter grenser for hvilken type arrangement som kan inngå i festivalen. Vi har hatt saunatalks, moteshow, kurs, teater, stand-up, konserter, samtaler og debatter. Både store og små aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement under festivalen. Bidragsytere tar selv administrativt og økonomisk ansvar, men vil kunne trekke veksler på et stort miljø av frivillige og støttespillere.
Les mer på klimafestivalen112.no og følg festivalen på Facebook og Instagram.

Hva sier Grunnlovens § 112?


Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å forsterke et klart budskap: Ny endringsvilje trengs dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven. Grunnlovens § 112 sier følgende:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Hvorfor klimafestival?


FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i våre barns levetid. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å vinne på det. Vi trenger en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse.

Hvordan kan jeg bidra?


Festivalen åpner for at selvstendige arrangører kan bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner donerer tid, lokaler, kompetanse og talenter til en samlende markering.

Har du eller din organisasjon et klimarelatert prosjekt eller en aktivitet i lokalsamfunnet som kan egne seg for festivalen – eller vil du bare bruke dine egne evner og interesser på en inspirerende måte? Da foreslår vi følgende.

a) Opprett et arrangement
b) Spre informasjon om festivalen og oppfordre deres nettverk til å bidra til festivalen
c) Engasjer deg som frivillig og bli med på å bygge opp norgeshistoriens viktigste folkefest

Hvem står bak?


Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, et uformelt nettverk som består av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn, og drives utelukkende av frivillig arbeid. Vi har samarbeidspartnere over hele landet, og er tilsluttet Klimavalgalliansen. Flere miljøorganisasjoner støtter Klimafestivalen § 112.

Festivalen styres av en festivalkomité som koordinerer alle arrangementer og de frivillige projektgruppene.

Ønsker du å bidra, eller du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på:
hei@nkn.noid=»3″ name=»Bli med!» description=»false»]