Klimafestivalen § 112

Vil du bidra på Norges største klimamarkering? Hver januar arrangeres Klimafestivalen § 112 og alle er invitert til å bidra og være med!
Norsk klimanettverk arrangerer Klimafestivalen § 112 hvert år i januar – landets mest kraftfulle folkefest for klimasaken. Festivalen er en positiv og oppløftende start på det nye året som viser fram klimaengasjementet landet rundt gjennom kreative, opplysende og inspirerende arrangementer. Klimafestivalens arrangementer gjennomføres på dugnad og skjer over hele landet, fra den minste badstue til de store kulturscenene. Organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner og bedrifter, kulturinstitusjoner og kunstnere inviteres til å opprette egne arrangementer og melde dem inn i programkalenderen på Klimafestivalen112.no.
Bare fantasien setter grenser for hvilken type arrangement som kan inngå i festivalen. Vi har hatt saunatalks, moteshow, filmkvelder, sykurs, teater, stand-up, konserter, samtaler og foredrag, kokkekonkurranser, matkurs, byttekvelder og fiksefester, skrivekvelder, kunstutstillinger, ryddefester og mye mer. Store og små aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement under festivalen. Bidragsytere tar selv administrativt og økonomisk ansvar, men vil kunne trekke veksler på et stort miljø av frivillige og støttespillere.
Den femte Klimafestivalen i 2019 i Oslo åpnet på SALT i Oslo og sammen med Oslo kommune ble det en fantastisk åpningshelg og markering av Oslo Europeisk Miljøhovedstad med over 10.000 besøkende. Ellers i landet var det i 28 byer og tettsteder rundt i landet, med over 200 arrangementer.
Bli med, og planlegg hvordan du eller din organisasjon kan bidra til at neste januar blir en stor vekker i alle lokalsamfunn og nasjonalt.
Les mer på https://klimafestivalen112.no og følg festivalen på Facebook og Instagram.

Hva sier Grunnlovens § 112?


Retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne paragrafen ønsker Klimafestivalen § 112 å spre kunnskap om verdens vakreste grunnlovsparagraf. https://klimafestivalen112.no/verdens-vakreste-grunnlovsparagraf

Hvorfor klimafestival?


FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i våre barns levetid. Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å vinne på det. Vi trenger en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av samfunnet, derfor ønsker vi at også nye grupper viser kraften og bredden i klimaengasjementet i landet.

Hvordan kan jeg bidra?


Festivalen åpner for at selvstendige arrangører kan bidra til programmet. Det unike med festivalen er nettopp at enkeltpersoner og organisasjoner donerer tid, lokaler, kompetanse og talenter til en samlende markering.

Har du eller din organisasjon et klimarelatert prosjekt eller en aktivitet i lokalsamfunnet som kan egne seg for festivalen – eller vil du bare bruke dine egne evner og interesser på en inspirerende måte? Da foreslår vi følgende.

a) Opprett et arrangement
b) Spre informasjon om festivalen og oppfordre deres nettverk til å bidra til festivalen
c) Engasjer deg som frivillig og bli med på å bygge opp norgeshistoriens viktigste folkefest

Hvem står bak?


Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, et uformelt nettverk som består av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn, og drives utelukkende av frivillig arbeid. Vi har samarbeidspartnere over hele landet og samarbeider med andre klima- og miljøorganisasjoner.

Festivalen styres av en festivalkomité som koordinerer alle arrangementer og de frivillige prosjektgruppene.

Ønsker du å bidra, eller du har spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg og har plass til alle!
hei@nkn.no