Stikkordarkiv: Ukens klimaprofil

Dagens klimaprofil – Gunhild A. Stordalen

Gunhild Stordalen

Gunhild A. Stordalen er født i Haugesund i 1979 og oppvokst på Muggerud utenfor Kongsberg. Der var hun nærmeste nabo med frittgående høns og kaniner. Embetseksamen i medisin tok hun i 2007 ved Universitet i Oslo, samt doktorgrad i patologi/ortopedi ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet i 2010. Hun sitter i styret i Home Invest og i miljøstiftelsen Zero og er gift med Petter Stordalen. Hennes engasjement er bredt innen CSR (samfunnsansvar), spesielt på klima, men hun har også frontet pelsdyrsaken. I dag jobber hun som turnuslege på Aker sykehus.
Les også Gunhilds kronikk med tittelen «Den store klimagåten« i Aftenposten 5.11.2010 og innlegget «Helse sukrer klimapillen» i Aftenposten 23.02.2011.

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?
Da jeg var 7-8 år hørte jeg om voksende hull i ozonlaget, sur nedbør, fiskevann uten fisk og dyrearter som døde ut på nyhetene. Jeg fikk ikke sove om natten, og når jeg sov, drømte jeg at vi mennesker ødela jordkloden. Jeg bestemte meg for å gjøre noe. Jeg meldte meg inn i Norges Naturvernforbund, holdt basar til inntekt for Regnskogen på lokalbutikken og mobiliserte barna på nabogårdene til å gå i demonstrasjonstog langs landeveiene på Muggerud med plakater der det stod ”anti forurensning”. Og de andre barna på skolen syntes jeg var dødsteit når jeg løp rundt til bilister som stod med motoren på tomgang og ba dem slutte å forurense. Eller ikke ville ta i en hårspray på grunn av freongass.

Hvorfor ville du være ukens profil for Norsk klimanettverk?
Fordi Norsk Klimanettverk er et fantastisk initiativ, som samler mange og viser bredden i engasjementet blant folk.

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?

Jeg reduserer strømforbruket blant annet gjennom energieffektiviseringstiltak hjemme. Vi bruker kun sertifisert strøm. Jeg kjører elbil eller biler på bioetanol, og når vi flyr kompenserer vi med å kjøpe klimakvoter. Jeg spiser lokal og kortreist mat så langt jeg kan. Jeg engasjerer meg i Zero. Så forsøker jeg å inspirere og engasjere venner og folk jeg møter.

Hva er du mest redd for å miste?

Mest av alt håpet. Vi må aldri miste håpet om at vi klarer å stanse menneskeskapte klimaendringer. Men jeg er også redd for å miste artsmangfoldet. Dyrearter dør ut 100-1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Det kan bli katastrofalt.

Hvem er din største klimahelt?

Jeffrey Sachs, leder av Earth Institute, Columbia University. Han er en sterk stemme i USA som jobber for å forene økonomisk vekst med en bærekraftig utvikling og hindr menneskeskapte klimaendringer i stor skala.

Hvilken sak brenner du mest for?

At vi i Norge skal gå foran i forskning, utvikling og implementering av fornybar energi og karbonfangst og teknologi for karbonlagring.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?

Jeg investerer i fornybar teknologi og innvilger skattefritak for grønne tiltak. Om ikke vi ta ansvar og reduserer egne utslipp, får vi heller aldri gjennomslag for klimakutt i land som Kina, India, Brasil og Mexico.

Knus en klimamyte!

”Det er mye uenighet blant forskere hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte”. Uenigheten skyldes publikasjonsskjevhet. De få forskerne som går mot gjeldende oppfatninger fra for eksempel IPCC, får uforholdsmessig mye oppmerksomhet i media. De er interessante fordi de utfordrer. Et overveldende flertall av seriøse, vitenskapelige publikasjoner på klimaendringer støtter at klimaendringene er menneskeskapte.

Jeg er født optimist! Alternativet er så innmari mye verre. Derfor tror jeg at vi i 2020 har en global forpliktende avtale om utslippskutt, med en internasjonal karbonavgift og et velregulert kvotemarked. Også tror jeg CCS-teknologi er påbudt ved utvinning av fossil energi.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?

Alle de som som tjener på å tåkelegge debatten. Som for eksempel oljeindustrien. I stedet for å bruke tid på hvordan vi skal løse problemet, bruker vi fortsatt energi på hvorfor.

Har du et spørsmål til Jens Stoltenberg?

Om ikke en rik oljenasjon som Norge går foran og utvikler og tar i bruk klimariktig teknologi, og får ned kostnadene, hvem skal gjøre det da? Vi kommer aldri til å nå klimamålene uten CO2-fangst og lagring. Og Norge sleper beina etter seg både på Kårstø og Mongstad.

Økt CO2 skatt som pisk og avgiftsreduksjon på klimavennlige varer og tjenester som gulrot for å stimulere tiltak i det private næringsliv

Vi har dårlig tid og lave forventninger til at møtet i Cancun skal gi resultater. Med andre ord er engasjementet til klimabevegelsen viktigere enn noen sinne.

Spørsmål til ukens profil Jan-Petter Holtedal

Uke 45 – 2010

Jan_Petter HoltedalJan-Petter Holtedahl er født i 1967. Han er vokst opp i Bergen, utdannet statsviter, og har drevet med fredsbevaring, humanitært arbeid og politisk rådgivning i konfliktland som Afghanistan og Sudan. Han arbeider i Norad med spørsmål knyttet til utvikling og bistand. Jan-Petter er aktiv i Venstre, bl.a. som leder av partiets bydelslag på St.Hanshaugen i Oslo. Les videre

Ukens profil Lars Haltbrekken svarer på spørsmål fra oss

Leder i Norges Naturvernforbund Lars HaltbrekkenUke 44 – 2010

Lars Haltbrekken har vært leder i Norges Naturvernforbund siden 2005. Han ble gjenvalgt som leder for en ny to-årsperiode på landsmøtet i 2007. Han er født i 1971, er opprinnelig fra Trondheim, og nå bosatt i Oslo. Haltbrekken var nestleder i Norges Naturvernforbund 2003-2005.

Lars Haltbrekken har en fortid i Natur og Ungdom, hvor han var nestleder i 1993-1994 og leder i 1995-1996. Han var sivilarbeider i Norges Naturvernforbund 1997-1998 og arbeidet som prosjektleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1998-2001. Fra 1999 har Haltbrekken vært knyttet til GRID-Arendal med ansvar for internettjenesten Miljønytt.

Lars Haltbrekken var medlem av Verdikommisjonen 1998-2001. Han har arbeidet mye med klima- og energispørsmål, nasjonalt og internasjonalt, og har vært medlem av energi- og klimautvalget i Norges Naturvernforbund fra 1999. I 1997 var han med og startet Fellesaksjonen mot gasskraftverk. Han har gjennom flere år vært en sentral gasskraftmotstander og en flittig skribent, kommentator og debattant. Les videre

Spørsmål til ukens profil Heidi Helgestad

Heidi HelgestadUke 43 – 2010

Heidi Helgestad er født i 1965. Hun er vokst opp i Numedal, men har bodd i Oslo siden studietiden, med unntak av et minnerikt år i Kairo. I dag er hun mor til to flotte ungdommer og en hund. Hun jobber med markedsføring i forlagsbransjen, en bransje med spennende mennesker og mye kunnskap. Hun mener det vil skje mye nytt framover i bransjen, og at det kan bli gøy!

Heidi er aktivt med i styringsgruppen i Norsk klimanettverk, involvert i prosjektet Elefanten i Rommet og er prosjektleder for Klimasankthans 2011. Les videre

Ukens profil er Mette Newth. Her er hennes svar på våre spørsmål

Uke 42 – 2010

Mette Newth, forfatter, oversetter og illustratør er født i 1942. Hun har blant annet vært leder for Norges Kunstnerråd og Norsk Forum for ytringsfrihet og rektor ved kunsthøgskolene i Bergen og Oslo. Mette er gift med den britiskfødte forfatteren Philip Newth, bosatt i Bærum, har tre barn og fem barnebarn. Hun debuterte i 1969 med barneboken ”Den lille vikingen”. Siste utgivelse er fagboka «Arktis Jordas navle» 2007.

Forfattere blir pensjonister, som alle andre, men få slutter å være yrkesaktive av den grunn, og Mette Newth er intet unntak. Hun sier fordelen ved å være pensjonist er at hun nå kan bruke mye mer tid på menneskerettigheter, klimaendringer og andre viktige samfunnsspørsmål for oss og våre etterkommere. Derfor han hun engasjert seg i Besteforeldreaksjonen tilknyttet Framtiden i være hender. www.besteforeldre.framtiden.no Les videre

Ukens profil er Anders Krogh i Regnskogfondet

Fotograf Nils Hermann Ranum, RegnskogsfondetUke 41 – 2010

Anders Krogh (f 1975) har jobbet i Regnskogfondet siden 2004 som programkoordinator for Amazonasregionen. Kroghs spesialfelt er ukontaktede indianere. Han er forfatter av boken ”Med jaguarens kraft” (2006), og har en bachelor i journalistikk og mellomfag i antropologi. I 1999 og 2004 hadde han to lengre opphold blant indianere i Amazonas, på henholdsvis ett år og 4 måneder. Les videre

Ukens profil er Dina Hestad. Her svarer hun på våre spørsmål

Uke 40 – 2010
Dina (21) tar en bachelorgrad i samfunnsgeografi med fokus på utvikling og klima ved universitetet i Oslo. Hun jobber som analytiker i energikonsulentfirmaet Sund Energy og har vært med på å opprette prosjektet Holder de ord som ser på om politikerne holder det de lover i klimapolitiske
spørsmål. Hun sitter i styringsgruppen til Norsk Klimanettverk og i styret til den politiske tenketanken Progressiv og er aktiv i Spires klimagruppe.

Ukens profil Daniel Rees svarer på våre spørsmål

Uke 39 – 2010

Daniel Rees (f. 1982) har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU i Trondheim. Han har arbeidet i TNS Gallup siden 2008, og er blant annet ansvarlig for TNS Gallups Klimabarometer, som kartlegger nordmenns holdninger til klimaspørsmål og ulike energikilder. Daniel har også erfaring som journalist og fra FN, og er prosjektleder for Holder de ord, en nettside som måler hvordan polikerne holder sine løfter i klimaspørsmål. Les videre