Forfatterarkiv: Inge Olav Fure

Kjære venner!

Det nærmer seg rask jul og Klimanettverket ønsker å takke alle våre venner, støttespillere og dere som mener det er viktig å gjøre det man kan for en bedre klimapolitikk!

2011 har ikke vært noe godt år for klodens klima eller for en effektiv norsk klimapolitikk. Durban, tidenes største CO2 utslipp, Statoils tjæresandaktiviteter, utsettelsen av Klimameldingen og nå sist Arbeiderpartiets beslutning om å gå inn for en ny kullgruve på Svalbard er bare noen triste eksempler på feilslått klimapolitikk i året som har gått. Og det nye året kommer neppe til å starte helt bra: Det er god grunn til å tro at Klimameldingen utsettes på ny. Denne gang til høsten. Da er den to år forsinket. To svært viktige år.

Men, vi kan ikke gi opp håpet og vi kan ikke slutte å gjøre det vi mener er riktig. Klimanettverket vil fortsette sitt arbeid i det nye året. Merk deg derfor første hendelse:

Møte om 4-graders samfunnet.
Her vil vi belyse hva dagens klimapolitikk betyr. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Torsdag 19. januar kl 18 på Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7.
Innledere som er klare er forskningsdirektør Knut H. Alfsen fra Cicero og professor i biologi Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo. Og følg med, vi publiserer minst ett strålende navn til så snart det er endelig bekreftet!
Møtet arrangeres  i samarbeid med Conserned Scientists Norway.

I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god jul og et godt nytt år. Følg oss på vår blogg, på Facebook og på twitter!

Inge Olav Fure
Generalsekretær

Fleip eller fakta?

Artikkelen forfattet av Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør i Scatec Solar.

Terje Osmundsen

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) vil utfordre miljøbevegelsen med fakta. Hos departementet fant jeg en rekke teser som dels bygger på faktafeil, dels er udokumenterte.

Oljedebatt. Ola Borten Moe må gjerne kalle den nye oljeekspansjonen for næringspolitikk, energipolitikk eller utenrikspolitikk, men miljø- og klimapolitikk er det ikke. Tilliten til demokratiet er ikke tjent med politikere som seiler under falskt flagg.

Tese 1: «Selv i FNs 2-gradersscenarie vil oljeetterspørselen øke i flere tiår.»

Fakta: IEAs har beregnet at skal 2-gradersmålet nås, må verdens samlede etterspørsel av olje nå toppen før 2020, og falle til under dagens nivå rundt 2035. Et av de største hindre for å nå målet, er at de oljeproduserende landene fortsetter å pumpe opp stadig mer olje. Høy oljepris er nødvendig for å stimulere omleggingen til fornybar energiproduksjon.

Tese 2: «Det er bra for miljøet at Norge finner og produserer mer olje og gass, siden vi har den mest miljøvennlige oljesokkelen i verden.» Les videre

2-gradersmålet

(Denne artikkelen er publisert i spalten Grønn Hverdag i Dagsavisen mandag 12. september 2011.)

Politikk består egentlig av å sette seg mål og gjennomføre tiltak for å nå målene. Noen mål er store i betydningen at de krever store endringer i samfunnet, andre er små. Noen er viktig for noen få, andre mål er viktig for alle.

Jeg mener at det viktigste målet regjeringen har satt seg på vegne av det norske folk er 2-graders målet. Det innebærer at vi i Norge (og selvsagt resten av verden) skal føre en politikk som gjør at temperaturen på jorda ikke stiger med mer enn 2 grader fra førindustriell tid. Så langt har den globale middel­temperaturen steget med ca 0,7 grader. Vi har omtrent 1,3 grader ”å gå på.”

Grunnen til at dette er så viktig er at vitenskapen sier at blir det mer enn 2 grader varmere, er det fare for store og uoversiktelige skader på jordas miljø og vår mulighet til et godt liv her. Økt temperatur bety mer flom, tørke, branner, matmangel, politisk uro, kriger med mer.

2-graders målet er altså viktig for oss alle. I tillegg til Norge har såvel EU som en rekke andre land sluttet seg til dette målet. Men, 2-graders målet følges ikke opp. I Norge, hvor vi ser på oss selv som svært miljøvennlige, er det i dag ingen selvfølg at politiske forslag vurderes i forhold til 2-graders målet før beslutninger tas. Det som burde vært et overordnet krav, er bare et av mange mål i politikken. Slikt skaper ikke økt klimaforståelse, men er kanskje med på å øke politiker­forakten.

Dermed fortsetter vi som før. Vi pumper så mye olje vi kan, vi bygger ut Gardermoen til å ta mange millioner flere reisende pr år og vi tenker ikke på klima når vi diskuterer veiutbygging, boligbygging, eller hvor kjøpesentere skal ligge.

Vi opptrer kort og godt som om det ikke betyr noe. Og unnskyldningen er som vanlig omtrent slik; det hjelper ikke så mye om bare vi gjør det og ingen andre vil heller. Og dessuten kan norske bedrifter tape på det. Det siste er en sannhet med store modifikasjoner, om det er en sannhet i det hele.

All politikk starter på lokalplan. Også klimapolitikken. I dag er det valg. Det er opp til deg å bestemme hvem som skal fatte beslutninger på dine vegne de neste fire årene. Det er opp til deg om du vil velge noen som skjønner at klima­spørsmålet må stå over andre politiske saker. Noen som skjønner at man når ingen mål om man ikke begynner. Og at det haster.

 

Tusen takk

til alle som kom på Klimanettverkets Høstkickoff torsdag kveld i strålende solskinn! Inspirerte og engasjerte mennesker er hva klimakampen trenger! Ønsker alle en god helg! Vi kommer tilbake til dere alle!

Frokostmøte om lokalpolitikk og klima

30. august inviterer Holder De Ord, Polyteknisk forening og Handelshøyskolen BI til et opplysende og spennende møte med innledninger og debatt om mulighetene for å drive klimapolitikk i Oslo.
.
Møt opp tirsdag 30. august kl 08.00 i Sangerhallen på Håndverkeren. Det blir servert frokost og møtet er gratis.
.
Klimaendringene kalles ofte vår tids største utfordring, men de konkrete tiltakene forsvinner i politisk strid både i nasjonale fora og på FN-konferanser. Selv om klimaendringene krever store og omfattende politiske grep, vil endringene til syvende og sist måtte skje på lokalt nivå. Lokalvalget i Oslo står for døren, og vi ønsker å rette fokuset mot de tiltakene som er mulige å gjennomføre lokalt. Les videre

Klima? Klima hva da?

Vi nærmer oss tidspunkt for start av lokalvalgkampen. Noen partier rykker i tauet og vil i gang, mens man i Arbeiderpartiet fortsatt er ”et eneste stort krisesenter” som en avis uttrykte det. Det forstår vi.

Den groteske ugjerningen har naturlig nok totalt dominert mediene. Og man tar ingen stor risiko ved å si at den kommer til å fylle godt opp i lang, lang tid framover. I tillegg har vi fått hungersnøden på Afrikas Horn. Det meldes at den vil bli verre før det blir bedre. Og den vil garantert fylle spaltene mellom terror og valg i tiden som kommer.

Og dermed er klima dyttet enda et trinn ned på agendaen. Selv om det er liten tvil om at klima er i alle fall en del av årsaken til hungersnøden i Somalia mv.

En ny, gryende finanskrise gjør ikke bildet bedre, eller klimadebatten lettere.

Så får vi se om regjeringens bebudede klimamelding endrer noe av dette. Om den da kommer i høst…

 

Kjære AUF,

vi føler med dere i den hjerteskjærende katastrofen som er rammet dere. Sorgen må være så stor at det er vanskelig å fatte for oss som ikke er direkte rammet. Og den må være ufattelig tung å bære.

Det sies fra mange hold at dette er et angrep på oss alle. Det er vi enige i. Men, det var dere som tok alle tapene og mistet så uhyrlig mange av deres beste. Og det er dere som sitter igjen med så mange unge som har hatt opplevelser enhver burde vært spart for.

Vi sørger med dere og og vil stå sammen med dere i kampen for frihet, åpenhet og et inkluderende samfunn.

Vår dypeste medfølelse.

Generalsekretær Inge Olav Fure.

Flott sankthansaften på St. Hanshaugen!

 

Kvelden er sen og folk samles foran scenen.

 

Det så stygt ut kl 15.30 23. juni. Regnet silte ned og yr.no meldte at det ville lette, men først rundt kl 18. Og det visste vi ville være for seint! Men, så stoppet regnet i tidet og etter hvert kom sola fram. Folk fant veien til St. Hanshaugen for å feire og være med på Klimasankthans!

Og fint ble det! Leker for barna, utsikt over byen, grilling, masse musikk. noen appeller og politiske debatter!

Rundt 1000 personer fant etter hvert veien til Haugen. Etter en forsiktig start med klimabarneleker som ansiktsmaling organisert av Regnskogfondet og frivillige, søppelsorteringskonkurranse med REN (renholdsetaten i Oslo kommune) og studenter fra UMB som laget iskrem av fløte, egg og flytende nitrogen.

Sandra Kolstad med pulserende og glødende elektro musikk var første artist. Bård Watn fulgte opp med varme og personlighet. Honeytraps, Lama og mylittlepony gledet publikum med musikk som fikk publikum i feststemning. Casa Murilo avsluttet kvelden med energisk indiepoprock og fest foran scenen. Tusen takk alle artister for en veldig bra konsertkveld.

Det er kommunevalg til høsten og Klimasankthans markerte det med hele tre innslag! To politiske debatter og et evalueringspanel. Første debatt var nasjonale politikere, altså de fra Stortinget: Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet, Nikolai Astrup fra Høyre og Trine Skei Grande fra Venstre diskuterte klimapolitikk og hva man kan og bør gjøre for å få kommunene til å engasjere befolkningen i klimaarbeidet.

Den lokale debatten fikk et tydelig fokus på transport og kommunikasjons­løsninger. Rina Hansen fra Arbeiderpartiet, Hanna Marcussen fra Miljøpartiet de grønne og Øystein Sundelin fra Høyre blir nok alle å treffe i bystyret etter valget. Engasjementet var stort og vi lover å følge opp når de er valgt!

Tilslutt var det ekspertenes tur; Dag Westhrin er topptillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag og sitter i styret i klimanettverket, Sindre Stub arbeider i dag i Bellona og har tidligere vært tillitsvalgt i Natur og Ungdom, Pål Presterud er direktør i Cicero, Senter for klimaforskning og Per Espen Stoknes som til daglig arbeider ved Senter for klimastrategi ved Handelshøyskolen BI.

Meldingen vi sitter igjen med er at mange av politikerne snakker om alle mulighetene og vet hva som kan gjøres for å Norges og verdens Co2 utslipp. Men de handler ikke. Oppfordringen må være at vi fortsetter å presse politikerne til handling nå!

 

Klimatull i Aftenposten

Inge Olav FureÅ spå er som kjent en vanskelig kunst. Spesielt på forhånd. Å spå om hva som skjer om 90 år blir ganske tullete når det handler om å sette konkrete beløp på klimaeffektene år 2100. Men, det er det Asbjørn Aaheim i Cicero-prosjektet ALIANSE gjør i Aftenposten 10. april.

Her får vi høre at Norge er det heldige klima-landet og at overført til dagens økonomi, vil Norge tjene på en tre graders temperaturøkning fram til år 2100. Dette tallfestes til ca. 7 milliarder kroner i pluss! Les videre

Klimatull i Aftenposten

Inge Olav FureÅ spå er som kjent en vanskelig kunst. Spesielt på forhånd. Å spå om hva som skjer om 90 år blir ganske tullete når det handler om å sette konkrete beløp på klimaeffektene år 2100. Men, det er det Asbjørn Aaheim i Cicero-prosjektet ALIANSE gjør i Aftenposten 10. april.

Her får vi høre at Norge er det heldige klima-landet og at overført til dagens økonomi, vil Norge tjene på en tre graders temperaturøkning fram til år 2100. Dette tallfestes til ca. 7 milliarder kroner i pluss! Les videre