Ingvild Sollund

 • Dagens §112-profil – Mari Gjengedal

  Dagens §112-profil – Mari Gjengedal

  Dagens §112-profil Mari Gjengedal er leder for miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, og mener det kan se ut som politikerne er den største trusselen mot klimaet i dag.

 • Partigradestokken

  Jeg fikk med meg partilederutspørringen av Stoltenberg på P2 i morges, og statsministerens smidige svar på journalistens gode klimaspørsmål minnet meg om noe han sa for et par år tilbake:  «Hadde Norge bestemt her i verden, hadde klimakrisen vært løst.» Plutselig ble jeg inspirert til å regne ut hva de ulike partienes programmer ville bety for…

 • Tikkende metanbombe i Arktis?

  Forsidene i mine indre tabloider de siste dagene har handlet om noe så obskurt som undersjøisk permafrost, etter en mye gjengitt Nature-kommentar som ble publisert 24. juli. De lærde – og de bloggende – strides om innholdet. Forskergruppen bak studiet spår en nært forestående, 50 gigatonns «metanpuls» i Arktis, og fester en prislapp på den ekstra globale oppvarmingen…

 • Studie: klimaet endrer seg raskere enn artenes tilpasningsevne

  Massive, brå artstap er ganske vanlig på planeten vår. Vi vet om fem tilfeller i tidligere geologiske epoker der verden mistet mer enn 75% av artene. Disse masseutryddelsene ble forårsaket av f.eks. vulkanuttbrudd, asteroidenedslag, invasive arter, eller en komplisert kombinasjon av faktorer. Det som gjør vår tids overhengende katastrofe annerledes, er at den skjer ekstremt…

 • Velkommen til bloggen vår – Klimafonen

  Arbeidet med Hev stemmen-initiativet har pågått i hele vinter og vår, og fredag 28 juni begynner vi å spre kampanjesidene. Denne bloggen begynner i det stille nå i sommerferien, så blir stemmesurret høyere: Her skal vi legge ut poster fra kjente og ukjente skribenter, mobiliseringsmateriale, vitenskap, essensiell lesning, valganalyse, debatt, og utvalgte bidrag fra en bloggekonkurranse. Vi vil…

 • Ppm

  Status for kampen mot klimaomveltninger kan ikke illustreres mer konsist enn i dette utsnittet av et diagram fra Information is Beautiful.   Sagt på en annen måte: 2/3 av alle oppdagede fossile reserver må bli liggende i jordskorpen. Punktum. Dette er trolig den viktigste ideen vi kan spre i vår tid – men den har…

 • Fantastisk klimavalgpropaganda

  André Martinsen er mannen bak det grafiske materialet til Hev stemmen-initiativet, og hele Klimavalg 2013 bruker plakatkunsten hans for å mobilisere til markeringsdagen 24. august. Her er et utvalg av arbeidene han har donert til klimakampen. Til glede, uro og inspirasjon.

 • Obamas klimatale, med reaksjoner

  Obamas klimatale i går var et historisk skritt videre for klimakampen, tross mangler. «We don’t have time for a meeting of the flat earth society.» Mye oppløftende, og ikke minst detaljert, innhold: Nye planer om å stenge kullkraftverk, et klart signal om at det oljeindustrielle kompleks ikke kan ta Keystone XL for gitt, og til og med…

 • Dag O. Hessen – Hvor galt kan det gå?

  Professor i biologi ved UiO, Dag O. Hessen, holdt innledning på debattmøte om 4-graderssamfunnet i regi av Norsk klimanettverk og Concerned Scientists Norway 19. januar 2012.

 • 10,000 Dance for the Climate