Forfatterarkiv: Kaja Kollandsrud

Vi rammes av klimaendringer med full tyngde

Ny rapport: Endringene vil tilta i styrke de neste tiårene, og vil forandre det Europa vi kjenner – både på land, i innsjøene og elvene, til fjells og i havene rundt oss.

Dette fremgår av et utkast til delrapport 2 fra FNs klimapanel som Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten, som skal være ferdig i mars neste år, tar for seg konsekvensene for natur og mennesker av den oppvarming og de klimaendringer som er påvist i første delrapport. Le

 

Les også

Umulig å stanse klimaendringene

Oppvarmingen dette århundret blir muligens ikke så stor som FNs klimapanel har fryktet tidligere, viser lekkasje fra delrapport 1 fra FNs klimapanel.

Sikrere enn før

Forskerne skriver at på de fleste områder er de sikrere på hva som har skjedd til nå og vil skje fremover, enn de var i forrige rapport som kom i 2007.

Europa rammes med full tyngde

Hvis du ikke har gjort det allerede – bruk stemmen din i morgen!

Ny rapport: Endringene vil tilta i styrke de neste tiårene, og vil forandre det Europa vi kjenner – både på land, i innsjøene og elvene, til fjells og i havene rundt oss.

Dette fremgår av et utkast til delrapport 2 fra FNs klimapanel som Aftenposten har fått tilgang til. Rapporten, som skal være ferdig i mars neste år, tar for seg konsekvensene for natur og mennesker av den oppvarming og de klimaendringer som er påvist i første delrapport. Les Ole Mathismoen i Aftenposten.

 

Les også

Umulig å stanse klimaendringene

Oppvarmingen dette århundret blir muligens ikke så stor som FNs klimapanel har fryktet tidligere, viser lekkasje fra delrapport 1 fra FNs klimapanel.

 

Sikrere enn før

Forskerne skriver at på de fleste områder er de sikrere på hva som har skjedd til nå og vil skje fremover, enn de var i forrige rapport som kom i 2007.

Stemmeseddel

STEMMESEDDEL.
Harald Sverdrup:

Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.

Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.

Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.

Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.

Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.

Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.

Ny rapport om alvorlige konsekvenser i kjølvannet av klimaendring

Etter seks år, slipper FNs klimapanel IPCC i september første del av sin nye hovedrapport om klimaendringer. Dagbladet har fått tilgang til et lekket utkast av hovedkonklusjonene i delrapport to som slippes i mars neste år, og kommer til å legge grunnlaget for klimadebatten i årene som kommer.

IPCCs femte hovedrapport lister opp konsekvensene av klimaendringer – for alt fra biologiske mangfold, økonomi og helse til matvare- og samfunnssikkerhet, i tillegg til mulige tiltak som kan bidra til å begrense skadevirkningene.

«Menneskeskapte påvirkninger i klimasystemet pågår nå. Konsekvensene av klimaendringer er allerede utbredte og betydningsfulle,» heter det i utkastet, som slår fast at klimaendringer vil påvirke de aller fleste, uansett land og økonomisk status.

– Flere mennesker, verdier og økonomiske aktiviteter i urbane områder i nesten alle land vil øke konsentrasjonen av klimarelaterte risikoer for en stor og voksende andel av jordas befolkning, skriver IPCC.

Mer sykdom og skade. Les mer i Dagbladet.

Stem på vinteren!

I år bør du stemme for at dine barnebarn skal få mulighet til å stå på ski, skriver Fri Flyt-gründer Anders Waage Nilsen.

I september i år kommer den nye FN-rapporten om klimaendringene. Resultater er allerede lekket. Forskerne har aldri vært sikrere på at menneskers karbonutslipp forårsaker global oppvarming.

Bevisene er mer entydig enn noen gang: Det å brenne enorme mengder kull, olje og gass bidrar til at jorden varmes opp. Den lille utflatingen av temperaturen vi har sett de siste tiårene skyldes først og fremst at havet fanger mer vame. Der lagres den lenge, noe som kan bidra til nye temperatursprang i fremtiden. Klimaforandringene er ikke en teori. Det er et faktum, på linje med at røyking fører til kreft. Klimaendringene er virkeligheten. Og skientusiaster over hele verden vil merke det.

Store konsekvenser for skianleggene. Les hele innlegget på friflyt.no

Valgdagen nærmer seg – sett klima på dagsorden!

Klimanettverket er med i alliansen Klimavalg 2013, som nå består av 100 organisasjoner. 24. august skapte vi historie sammen, med den landsomfattende markeringen “Hev stemmen!”, som hadde bred oppslutning og vekket stort engasjement.

Har du ennå ikke bestemt deg for hva du skal stemme, eller er usikker på hvilke partier som har den ambisiøse klimapolitikken? Ved dette valget går det et relativt klart skille mellom de store partiene og de mindre, hvor de store ikke er like ambisøse som de små. Ta gjerne en kikk på denne evalueringen fra tidligere i år:

http://klimavalg2013.no/wp-content/uploads/2013/04/Stem-for-klimaet-lopeseddel.pdf

Uavhengig av hva du velger, håper vi du også vil være med på å sette klima høyere på dagsorden i ditt parti i fremover.

Godt valg!

Situasjonen er mer alvorlig enn folk er klar over

Besteforeldrekasjonen står sentrat i Klimavalg 2013 – og er en pådriver i å mobilisere for klima. De skriver om klimasituasjonen og James Hansens besøk i Norge. Hans melding til politikerne er klar. Mye olje og gass må bli liggende i bakken. Tjæresandutvinning er i særlig grad uforenlig med togradersmålet som Norge har sluttet seg til. Det er det forskningen sier, krystallklart. Les mer på Besteforeldrenaksjonens nettside.