Holder de ord?

Holder de ord er en politisk uavhengig organisasjon som kartlegger norske politiske partiers løfter og sammenligner disse med hva de gjør på Stortinget og i Regjering.

I 2010 inngikk Holder de ord en samarbeidsavtale med Norsk Klimanettverk. De gikk i 2010 fra en prosjektutviklingsfase til en implementeringsfase. www.holderdeord.no gikk på nett med en betaversjon i oktober 2010 og hadde en foreløpig lansering av nettsiden 11 november 2010. Dette i forbindelse med lanseringen av Senter for Klimastrategi ved Handelshøysskolen BI sin egen statusrapport på gjennomføring av lavutslippsutvalgets 15 satsningsområder.

Holder de ord inngikk etter dette en samarbeidsavtale med Senter for Klimastrategi, som innebærer store muligheter i tiden fremover. Holder de ord har gjennom året 2011 hatt rundt 25 bidragsytere til prosjektet.

Nå er siden fullendt, men det er rom for flere engasjerte. Ta turen innom sidene til Holder de ord for dypere innsikt og meld eventuell interesse for å bidra til redaktør Daniel Rees (daniel@rees.no).