Klimaforsker James Hanson i Arktis

Klimafestivalen § 112

Vil du gjøre noe for klimasaken? Gjør noe under Klimafestivalen 18.-31. januar 2024 💚

Hver januar arrangeres Klimafestivalen § 112 som er en landsdekkende festival for å feire klimaengasjement og for å få flere med. Du setter opp et arrangement som du melder inn i kalenderen til Klimafestivalen. Vi hjelper deg med å markedsføre arrangementet. Her kan du melde inn arrangement.

Neste festival er 18.–31. januar 2024

Meld inn et arrangement 👏🏼👏🏼👏🏼

Norsk klimanettverk arrangerer Klimafestivalen § 112 hvert år i januar – landets mest kraftfulle folkefest for klimasaken. Festivalen er en positiv og oppløftende start på det nye året som viser fram klimaengasjementet landet rundt gjennom kreative, opplysende og inspirerende arrangementer.


Meld inn et arrangement!

Klimafestivalens arrangementer gjennomføres på dugnad og skjer over hele landet, fra den minste badstue til de store kulturscenene. Organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner og bedrifter, kulturinstitusjoner og kunstnere inviteres til å opprette egne arrangementer og melde dem inn i programkalenderen på Klimafestivalen112.no.

Gå til nettsiden Klimafestivalen112.no her 👀