Om oss

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil jobbe for en kursendring i norsk klimapolitikk. Initiativet er utviklet i dialog med miljøorganisasjoner, fagmiljøer, og en lang rekke enkeltpersoner.
Våre prosjekter, politiske aksjoner, og kampanjesamarbeid tar utgangspunkt i følgende hovedmål:

Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.

Følgende krav skal fremmes gjennom mangfoldig og tverrpolitisk samarbeid:

  • En bindende handlingsplan for reduksjon av innenlands klimagass­utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.
  • En politikk for gradvis utfasing av fossile energikilder.
  • En ambisiøs satsning på forskning, tverrfaglig samarbeid, ny fornybar kraft og klimavennlig teknologi som sikrer grunnlaget for innovasjon og sysselsetting.

Norsk klimanettverk søker å bli en ny arena for folkelig engasjement og frivillig arbeid for klimaet. Vi vil samle ulike samfunnssektorer og miljøer til å stå sammen om det vi er enige om. Klimaproblemet er så stort at det er ikke mulig å løse det uten en omfattende nasjonal (og global) felles dugnad. Tror du på positive tiltak heller enn snakk; kriseforståelse heller enn ansvarsfraskrivelse; reell handling isteden for å skyve problemene inn i framtiden? Da kan det være at dette initiativet er noe for deg. Vi får stadig flere deltakere og støttespillere, men det er mye å gjøre på klimafeltet i Norge, og vi ønsker alle nye deltakere hjertelig velkommen.