Om oss

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil jobbe for en kursendring i norsk klimapolitikk. Initiativet er utviklet i dialog med miljøorganisasjoner, fagmiljøer, og en lang rekke enkeltpersoner.

Våre prosjekter, politiske aksjoner, og kampanjesamarbeid tar utgangspunkt i følgende hovedmål:

Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.

Følgende krav skal fremmes gjennom mangfoldig og tverrpolitisk samarbeid:

  • En bindende handlingsplan for reduksjon av innenlands klimagass­utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.
  • En politikk for gradvis utfasing av fossile energikilder.
  • En ambisiøs satsning på forskning, tverrfaglig samarbeid, ny fornybar kraft og klimavennlig teknologi som sikrer grunnlaget for innovasjon og sysselsetting.