SNU

Klimaantologien SNU er et kreativt produkt som håper å inspirere til forandring. SNU utkommer våren 2012 på CappelenDamm, og vil i all hovedsak romme kunstneriske og litterære uttrykk og refleksjoner. Bokens redaktører er Aleksander Melli, Åsne Seierstad, Simen Ekern og Nora Ceciliedatter Nerdrum.

I løpet av det siste året har redaktørene fått inn bidrag fra kjente forfattere, kunstnere, tegneserieskapere, klimaforkjempere og skribenter. I høst ferdigstilles boken, og til våren er den klar for dere lesere.

Hvis den beste tilgjengelige vitenskapen forteller at det haster å avverge farlig klimaendring, haster det også å fortelle, og å tenke, på nye måter. Man kan gjerne si at poetry makes nothing happen, som WH Auden skrev i et berømt dikt. Men, det samme kan sier om taushet, om norske politikere, og om oss som forbrukere.

Klimanettverket ser frem til en spennede utgivelse som kan bidra til å sette klima på kartet på nye måter.