Trekk Statoil ut av tjæresanden!

Greenpeace, Besteforeldreaksjonen og Norsk klimanettverk har gått sammen om dette oppropet i forbindelse med KlimaOppmøte 7. desember:

Statoil har vært kjent som et miljø- og sikkerhetsbevisst selskap. Men oppkjøpet i tjæresandområdene i Alberta i Canada har endret dette. Tjæresand utgjør verdens mest skitne oljeutvinning. Enorme skogarealer ødelegges, naturmangfold trues, leveområder for mennesker og dyr forgiftes. Utvinningen til Statoil medfører minst 13 ganger så store klimagassutslipp per fat olje sammenlignet med i Nordsjøen, og den vil fragmentere et sårbart villmarksområde på størrelse med Jotunheimen nasjonalpark.

Statoils tjæresand ligger langt under bakken i små og harde klumper blandet i sand og leire. Store mengder energi, vann og kjemikalier må til for å smelte oljen så den kan utvinnes og fraktes.

WWF, Greenpeace og andre samfunnsaktører har lenge vært sterkt kritiske til Statoils tjæresandprosjekt i Alberta, og har krevd at selskapet må trekke seg ut. Tjæresandutvinning er svært risikofylt for klima og miljø, og for langsiktig lønnsomhet og
omdømme.

Verdens ledende klimaforsker James E. Hansen skrev bl.a. følgende i et brev til Jens Stoltenberg våren 2010: ”Statoil kan gjerne smykke seg med å være mer ansvarlig enn andre oljeselskaper, men det blir aldri godt nok i tjæresanden: Hvis vi utvinner og bruker denne ressursen, blir det ingen bærekraftig framtid for dagens unge mennesker”.

Staten eier 67 % av Statoil. Norges regjering og alle norske borgere har et medansvar for hva Statoil gjør. Dette gjelder ikke bare Statoils omdømme. Norge som nasjon kan med rette beskyldes for dobbeltmoral i klima- og miljøpolitikken.

Advarslene har vært klare, fra internasjonale og norske fagfolk og miljøbevegelser. Likevel har regjeringen Stoltenberg vegret seg for å bruke sin rett til å instruere Statoil om å trekke seg ut av denne skitne utvinningen.

Det er ikke nok at Statoil nå har redusert sin innsats og prestisje i tjæresandprosjektet med å selge 40% av prosjektet. Norske politikere må ta et internasjonalt klimaansvar. Statoil må helt ut av tjæresanden! Klima- og miljørisikoen er for stor! Det er slikt lederskap verden
trenger. Som norske borgere krever vi at storting og regjering tar ansvar og instruerer Statoil om å trekke seg ut av tjæresanden.

Vi oppfordrer både politiske partier, organisasjoner og privatpersoner til aktivt å støtte våre krav.

Vi vil oppfordre alle som eier aksjer i Statoil til å bruke sin stemmerett og støtte forslag på kommende generalforsamling om at Statoil ikke må utvinne tjæresanden i Alberta.

Greenpeace, WWF, Besteforeldreaksjonen og Norsk klimanettverk

Støtt oppropet via Greenpeace og WWFs nettside www.vieierstatoil.no


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *