Årsmøte 22. januar kl 17:00 på Litteraturhuset

Tirsdag 22. januar kl 17 blir det årsmøte i Klimanettverket!
Dette foregår på Litteraturhuset.

Årsmøtet skal:
1.    Behandle Norsk klimanettverks årsmelding.
2.    Behandle regnskap og revisors rapport.
3.    Behandle innkomne forslag.
4.    Vedta organisasjonens årsplan.
5.    Godkjenne forslag til budsjett.
6.    Valg:
a. Styreleder for ett år.
b. Styremedlemmer for to år av gangen.
c. Varamedlemmer for ett år.
d. Generalsekretær
e. Valgkomité.
f. Revisor

De som har stemmerett på årsmøtet er aktive Klimavenner. De blir definert slik i vedtektene:
Norsk klimanettverk er ikke en medlemsorganisasjon. På organisasjonens årsmøte har personer som har vært aktive i Norsk klimanettverk i løpet av siste 12 måneder møte-, tale- og stemmerett. Styremedlemmer, styringsgruppen og daglig leder har automatisk fulle rettigheter på årsmøtet. Styringsgruppen fører en liste over aktive som godkjennes av styret og disse personene kalles Klimavenner.

De som står på denne listen får en egen innkalling nærmere årsmøtet. Alle interesserte kan fremme forslag til årsmøte, enten det gjelder folk som bør sitte i styret eller saker man ønsker behandlet. Også selve møtet vil være åpent.
Valgkomiteen er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet. De skal foreslå kandidater til styret, samt generalsekretær. For å hjelpe oss med å finne de beste kandidatene, håper vi du kan svare på spørsmålene nedenfor så snart som mulig:

  • Er du aktuell som kandidat til ett eller flere av disse vervene? Husk at vi også har to vara-plasser å fylle. Ifølge vedtektene består styret av fem personer og to varaer.
  • Kjenner du andre aktuelle kandidater som valgkomiteen burde kontakte?
  • Har du andre innspill til valgkomiteen?

Kontaktinformasjon til valgkomiteen

Velkommen!

Vennlig hilsen
Styret i Norsk klimanettverk


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *