Formålsparagraf

Norsk klimanettverks formål er:


Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.

Følgende krav skal fremmes gjennom mangfoldig og tverrpolitisk samarbeid:
  • En bindende handlingsplan for reduksjon av innenlands klimagass­utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.
  • En politikk for gradvis utfasing av fossile energikilder.
  • En ambisiøs satsning på forskning, tverrfaglig samarbeid, ny fornybar kraft og klimavennlig teknologi som sikrer grunnlaget for innovasjon og sysselsetting.