Kjære venner!

Det nærmer seg rask jul og Klimanettverket ønsker å takke alle våre venner, støttespillere og dere som mener det er viktig å gjøre det man kan for en bedre klimapolitikk!

2011 har ikke vært noe godt år for klodens klima eller for en effektiv norsk klimapolitikk. Durban, tidenes største CO2 utslipp, Statoils tjæresandaktiviteter, utsettelsen av Klimameldingen og nå sist Arbeiderpartiets beslutning om å gå inn for en ny kullgruve på Svalbard er bare noen triste eksempler på feilslått klimapolitikk i året som har gått. Og det nye året kommer neppe til å starte helt bra: Det er god grunn til å tro at Klimameldingen utsettes på ny. Denne gang til høsten. Da er den to år forsinket. To svært viktige år.

Men, vi kan ikke gi opp håpet og vi kan ikke slutte å gjøre det vi mener er riktig. Klimanettverket vil fortsette sitt arbeid i det nye året. Merk deg derfor første hendelse:

Møte om 4-graders samfunnet.
Her vil vi belyse hva dagens klimapolitikk betyr. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Torsdag 19. januar kl 18 på Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7.
Innledere som er klare er forskningsdirektør Knut H. Alfsen fra Cicero og professor i biologi Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo. Og følg med, vi publiserer minst ett strålende navn til så snart det er endelig bekreftet!
Møtet arrangeres  i samarbeid med Conserned Scientists Norway.

I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god jul og et godt nytt år. Følg oss på vår blogg, på Facebook og på twitter!

Inge Olav Fure
Generalsekretær


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *