Klimatull i Aftenposten


Inge Olav FureÅ spå er som kjent en vanskelig kunst. Spesielt på forhånd. Å spå om hva som skjer om 90 år blir ganske tullete når det handler om å sette konkrete beløp på klimaeffektene år 2100. Men, det er det Asbjørn Aaheim i Cicero-prosjektet ALIANSE gjør i Aftenposten 10. april.

Her får vi høre at Norge er det heldige klima-landet og at overført til dagens økonomi, vil Norge tjene på en tre graders temperaturøkning fram til år 2100. Dette tallfestes til ca. 7 milliarder kroner i pluss!

Vi kan godt forstå at slike prosjekter gjennomføres som underlag for større vurderinger og grunnlag for klimastrategier og politikk. Men når dette løftes fram i media som et anslag på hva dette betyr for Norge, blir dette bare tøys. Og verre enn det; det gir nok et signal til folk flest om at det ikke er så nøye. Det går bra likevel. Fra Aftenpostens side er også dette svakt; de presterer å introdusere artikkelen på forsiden med ”Nytt klima ingen krise for Norge”.

Useriøst

Det er mange grunner til at en slik artikkel ikke fortjener å presenteres som faciten på hva som vil være situasjonen om 90 år. Ser vi bort fra det selvsagt i at vi ikke har økonomiske modeller som på noe vis er istand til å si noe fornuftig om utviklingen over et så langt tidsrom, står vi igjen med begrensningene som prosjektet selv (avsluttningsvis) peker på: Dette er basert på effekten på norsk økonomi om vi får en temperaturøkning på 3 grader. Altså en mengde forutsetninger og forbehold.

Det viktigste er nok likevel at klimaets negative effekt på den globale økonomien kommer til  å slå inn også hos oss. Når store og folkerike land i andre deler av verden rammes av klimaendringene, vil dette selvsagt også få konsekvenser for Norge. Oppslaget i Aftenposten ser bort fra dette og er dermed ikke egnet til å si noe som helst om norsk økonomi ved neste århundreskifte. Kanskje bortsett fra som en del av et større forskningsprosjekt. Som selvstendig mediaoppslag er det opplagt direkte misvisende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *