Noe for deg!

Du er en av våre klimavenner, eller du vil bli det. Vi håper og tror at du ønsker å være aktiv. Vår lille organisasjon har store muligheter til å formidle oss vanlige menneskers bekymring for global oppvarming, og stille de folkelige kravene til våre politikere.Vi inviterer deg til å bidra til noe som monner for klima.

Hvis du vil bidra i en av gruppene/aktivitetene så send en søknad til hei@norskklimanettverk.no. Skriv hvilken aktivitet du ønsker å jobbe med. Skriv også litt om hva du har å bidra med inn i aktiviteten.

1.      Sende inn leserbrev-gruppe. Dette er veldig enkelt, men veldig effektivt. Vi trenger mennesker fra forskjellige deler av landet som vil sende inn leserbrev og kronikker til sine lokalaviser. Du trenger ikke skrive innleggene selv. Skrivergruppen skriver og du får tekstene på e-post sånn en gang i måneden. Det eneste du da gjør er å sende inn teksten i ditt navn til din lokalavis. Dersom det kommer motinnlegg etterpå hjelper vi deg med å svare.

2.      Skrivegruppe for kronikker og leserbrev i lokale/regionale medier. Vi trenger skrivevillige folk med klimaengasjement til å skrive leserbrevtekster som sendes ut til leserbrev-gruppa. Du har klimaengasjement og du kan skrive enkle tekster. Da kan du bli med her. Vi jobber sammen i gruppa gjennom e-post og en lukket Facebook-gruppe. Du er med så lenge du sjøl vil.

3.      Skrivegruppe for kronikker og leserbrev for nasjonale medier. Syns du det skrives altfor lite om klima i nasjonale medier. Bli med i vår nasjonale skrivegruppe. En slik skrivegruppe trenger ingen fysiske møter. Vi jobber sammen i gruppa gjennom e-post og en lukket Facebook-gruppe. Du er med så lenge du sjøl vil.

4.      Prosjekt Åpen lobby. Den vanlige lobbyvirksomheten mot Stortingsrepresentanter skjer i det skjulte. Det skrives ingen referater og ingen presse er til stede. Statoil og de mange andre mektige innen oljebransjen har fri tilgang til politikerne, og her også – ingen vet hva som skjer. Norsk klimanettverk ønsker å kjøre en åpen lobby. Vi ber om korte møter med politikere og filmer møtet. I møtet spør vi dem om deres syn på klimakrisen, hva de gjør politisk og vi stiller kritiske spørsmål til effekten av deres politiske løsninger sett i lys av konsekvensene av global oppvarming. Videoene fra møtet legges ut på You-Tube. Har du lyst til å være kunnskapsrik klimalobbyist så meld deg på.  Har du videokamera og erfaring med redigering så meld deg på.

5.      Prosjekt Gode klimaintervjuer. Når ansvarlige politikere eller ledelse innen næringer som bidrar til store utslipp av klimagasser blir intervjuet i media, er det svært lite med kritiske spørsmål. Den jobben får vi ta sjøl. Intervjuene legger vi ut i en egen nettavis og markedsfører denne. Har du erfaring som journalist? Har du peiling på klima og lyst til å grille politikere og andre som er ansvarlige for klimaforurensing, da er dette noe for deg.

6.      Danne lokallag for klimainformasjon og politisk press og aksjoner der du bor.

Håper det er aktiviteter her du synes kan være spennende!