Klimanettverkets historie

Norsk klimanettverk

fra 2010 til nå

Norsk klimanettverk ble offisielt lansert 1. januar 2010.

Denne siden oppsummerer Norsk klimanettverks aktiviteter så langt:

Klimafestivalen § 112
Klimanettverkets hovedaktivitet er Klimafestivalen § 112.

Klimafestivalen ble arrangert første gang fra 30. desember 2014 til 11. januar 2015. Den var en åpen festival der alle som ville kunne bidra med egne arrangementer over hele landet. Den ble Norges største klimamarkering noensinne, og festivalen har blitt en årlig festival og vokst jevnt hvert år siden.

Festivalsidene finner du her.

Klimatoget til Paris
Klimanettverket var initiativtagere sammen med Besteforeldrenes Klimaaksjon til klimatoget til Paris i 2015, og samarbeidet med flere andre organisasjoner i Klimavalgalliansen, om å gjøre reisen til forenende aktivitet, for de som ville følge klimatoppmøtet på nært hold.

Du kan lese mer om Klimatoget her

Hev stemmen!-mobiliseringen, 2013
Klimanettverkets hovedaktivitet i 2013 var Hev stemmen! – mobiliseringen fram mot den store, nasjonale markeringen for klimahandling 24. august 2013 i regi av Klimavalg 2013, en allianse på over 100 miljøorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeninger, kirkesamfunn osv.

Klimanettverkets rolle i fellesaksjonen var å engasjere frivillige og samarbeide med en rekke organisasjoner for å gjøre 24. august-markeringen størst mulig. Vi organiserte en musikeraksjon – videoen finner du her – og en rekke andre aktiviteter. Kampanjesiden hevstemmen.no gir deg et inntrykk.

Hev stemmen!-samarbeidet bygde opp et miljø av aktivister som videreføres i arbeidet med Klimafestivalen § 112.

Rundebordskonferanse, 2012
26. april 2012 arrangerte Klimanettverket en konferanse litt utenom det vanlige. Vi samlet et tjuetalls enkeltpersoner med høy integritet og tillit i samfunnet til å diskutere klimasaken åpent og uten presse tilstede. Konferansen produserte et sluttdokument som ble overlevert til miljøvernminister Bård Vegard Solhjell den 3. mai. Sluttdokumentet ble også sendt til alle medlemmene i Stortingets Energi og -miljøkomite. Du kan lese mer om rundebordskonferansen her og her.

Filmkonkurransen Ditt2062, 2011-2012
Etter et lengre arbeid med prosjektutforming og søknader mottok vi i juni 2011 2,5 millioner kr. i gave fra Sparebankstiftelsen for å gjennomføre filmkonkurransen Ditt2062, Klimanettverkets hovedsatsning i 2011. Totalt har budsjettet, med tilskudd fra ulike hold, vært på oppunder 3 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt i april 2012.

Filmkonkurransen har vært styrt som en egen forening med et styre bestående av Erik Møller Solheim (styreleder), Martin Revheim, Aleksander Melli, Synnøve Hørsdal og Steffen Aagedal. Styret ansatte sommeren 2011 en prosektleder, Tine Tydlum, i hel stilling, samt en informasjonsmedarbeider, Torstein Nordendal, i 40% stilling.

Filmkonkurransen ble gjennomført i tre faser: Forarbeid, innhenting av manusidéer, og produksjon av vinnerkortfilmene.

Under forarbeidet ble websidene utviklet av designbyrået APT, og konkurransens form ble videreutviklet. Samarbeid ble inngått med bla. Cicero og Klimaløftet om produksjon av animerte kortfilmer.

Under idéinnhentingsfasen ble Ditt2062 lansert offentlig. Prosjektet fikk en rekke medieoppslag, blant annet et tv-innslag på TV2, en sak i A-magasinet, intervjuer i radio og et utspill i Aftenposten fra Arne Berggren. Websiden ble åpnet, og alt i alt kom 100 manusidéer inn fra unge konkurransedeltakere mellom 15 og 23 år. Juryen leste bidragene og kåret vinnerne, og de tre vinnerne ble involvert i en produksjonsprosess med mentorer, som resulterte i tre fine kortfilmer som du kan se på Ditt 2062s youtubeside. Disse ble vist under et arrangement på Frogner Kino 26 mars 2012.

SNU – brev til klimagenerasjonen, 2012
ble utgitt i mai 2012 på CappelenDamm forlag. Antologien rommer bidrag fra forfattere, kunstnere, filosofer, tegneserieskapere og humorister. Åsne Seierstad, Aleksander Melli, Nora Ceciliedatter Nerdrum og Simen Ekern var redaktører, og Eivind Platou sto for omslagsdesign. Boken fikk gode oppslag i dagspressen og få, men positive anmeldelser.

Ukens klimaprofil, 2010-2011
Prosjektet Ukens klimaprofil var i 2010 og 2011 et fast innslag på Norsk klimanettverks blogg. Hensikten med prosjektet var å vise fram bredden i engasjementet for klimasaken. Ukens klimaprofil svarte på spørsmålene i et intervju, og de ble invitert til våre arrangementer og til å være gjestebloggere. Du finner klimaprofilene samlet på ett sted her.

Klimasankthans. 2011
I juni 2011 arrangerte vi for andre gang ”Klimasankthans”, litt mindre besøkt på grunn av utrygt vær, men godt og vel tusen mennesker fant veien til St. Hanshaugen scene, med konserter, politikergrill og appeller med høyt trøkk mot Statoils tjæresandsatsning. For anledningen laget vi en nettside for konserten, som du finner her.

Møter på Vulkan, 2011
Vi innledet 2011 med et møte om «Firegraderssamfunnet» på Håndverkeren 19. januar. Les mer her, eller se deler av foredragene på Youtube-siden vår.

Resten av året ble de åpne møtene avholdt på Vulkan. Noen av temane har vært: «Hva om det beste vi kan få til ikke er godt nok?» og «Hva mener det norske folk om klimaproblemet?» Møtene ble innledet av korte foredrag, fulgt opp av diskusjoner og verkstedsarbeid.

Åpne møter på Litteraturhuset, 2010
I begynnelsen av januar 2010 lanserte vi ”Elefanten i rommet”, en serie klimasamtaler på Litteraturhuset. Åpningsseminaret om klima og psykologi fylte Wergeland-salen til randen, og bidro til rekruttering for Klimanettverket. De andre kveldene – om klima og språk, klimaskepsis, Jens Stoltenbergs rolle, fornybar kraft – bidro også til å sette Klimanettverket på kartet blant samarbeidspartnere og miljøinteressert publikum. Utfordringer med finansiering, samt en merkbar nedgang i publikums interesse for klima utover i 2010, fikk oss til å nedprioritere debattkveldene etter sommeren. Men vi arrangerte en interessant debatt om Aslak Sira Myhres utspill om miljøbevegelsen som dommedagsprofeter, og medarrangerte et flott, fullsatt seminar med besøk av Arne Næss gjesteprofessor Robyn Eckersley. Alt i alt en god profilering for nettverket, og en lærerik erfaring for deltakerne.

Du finner mange av temamøtene på Klimanettverkets youtubekanal.

Konsert mot oljeboring på Parkteateret, 2010
I april 2010 arrangerte Klimanettverket konsert mot oljeboring i Lofoten – på Parkteateret i Oslo. Fullsatt på en mandag, med en rekke flott artister og en god innledende debatt: en energiinnsprøytning for en miljøbevegelse som slet med post-Copenhagen stresssyndrom. Mer enn tjue frivillige deltok, og alle artistene stilte gratis. Kveldens program finner du her.

Klimasankthans, 2010
I juni arrangerte vi det første «Klimasankthans» på St. Hanshaugen i Oslo. Over to tusen mennesker besøkte markeringen. Her kan du se programmet for dagen, og her finner du bilder.

NASAs Jim Hansen var tilstede som hedersgjest. Flere ledende miljøorganisasjoner, politikere og kulturpersoner holdt appeller, blant andre Jostein Gaarder, Trine Skei Grande, Åsne Seierstad, Reiulf Steen. Kjente artister stilte opp gratis: Hanne Hukkelberg, Sandra Kolstad, Håkon Kornstad, Margfolket, Director’s Cut, Yoga Fire, Asbjørn Rise, Robert Post, Sarah Camille Ramin Osmundsen og ensemble.

KlimaOppmøte, 2010
Klimanettverket var initiativtaker til ”KlimaOppmøte” på Folkets hus 7. desember 2010, et samarbeid med en rekke ulike aktører innenfor fagforbundet, miljøorganisasjonene og kirken, parallelt med klimaforhandlingene i Cancun.

Møtet ble åpnet av LO-leder Roar Flåthen og leder for WWF Norge Rasmus Hansson. Blant mange interessante møter kan vi trekke fram WWFs presentasjon av arbeidet med en norsk klimalov, Statoils tilstedeværelse ved debatt om deres tjæresandsatsning, og presentasjonen av Klimaantologien SNU. Les programmet her.

Utspill og sosiale medier
Nkn er aktiv på Facebook, Twitter og YouTube. Vi sender jevnlig ut e-post til alle våre medlemmer/klimavenner. Nkn-deltakere har hatt flere kronikker og debattutspill i Aftenposten, Dagbladet og Dagsavisen, samt medieoppslag knyttet til Klimasankthans og Ditt2062.

 

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *