Partnerforum inviterer til dagskonferanse 12. november 2010

KLIMAUTFORDRINGENE – hva nå?
Klimapsykologi, Retorikk og Etikk i klimadebatten mm.

Tid:  Fredag 12. november 2010 kl 08:30 16:00
Sted: Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i  Oslo
Påmeldingsfrist: 9. november

Norge har vedtatt klimamål med omfattende utslippskutt. Men målene nås
ikke. Hva er det som er galt?

Klimaarbeidet er sektorovergripende og gjelder alle statlige og
kommunale virksomheter. Det er behov for større fellesforståelse av både
utfordringer og løsninger.

Hvordan kan staten – og din organisasjon – bidra bedre og gå foran som
et godt eksempel?

Konferansen synliggjør statens innsats på området og inviterer til
diskusjoner og synspunkter på forholdet mellom politikk, embedsverk og
forskning. Vi byr på plenumssamtaler og foredrag om klimapsykolgi mm, og
har parallelle sesjoner om Klimatilpassing i stat og kommuner og
Retorikk og etikk i klimadebatten.

Til konferansen kommer Erik Solheim, Jørgen Randers, Ellen Hambro,
Dag Hessen, Andreas Hompland, Karen O’Brien, Kjetil Alstadheim,
Per Espen Stoknes
med flere.

Deltakeravgift er kr 1500,- (kr 750,- for studenter/honnør).
For mer informasjon og påmelding: http://www.partnerforum.uio.no/

Vel møtt!


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *