klimavalgpropaganda

  • Fantastisk klimavalgpropaganda

    André Martinsen er mannen bak det grafiske materialet til Hev stemmen-initiativet, og hele Klimavalg 2013 bruker plakatkunsten hans for å mobilisere til markeringsdagen 24. august. Her er et utvalg av arbeidene han har donert til klimakampen. Til glede, uro og inspirasjon.