Ousland

  • Fremtiden er fornybar

    Velkommen til Wergeland, Litteraturhuset, 28. mars kl 09-1330. Earth Hour-seminaret 2012: Hvordan blir en helt vanlig fornybar onsdag i 2050? På årets Earth Hour-seminar ønsker WWF å finne ut av hva som blir Norges rolle i fornybarsamfunnet og hvilke muligheter som ligger i denne framtidsvisjonen Hvordan skal fornybarsamfunnet se ut? Hvordan kommer vi dit? Tunge…