Pressemelding

  • Norske samfunnsaktører med krav til Stortinget: – Trekk Statoil ut av canadisk tjæresand!

    Politiske partier, ungdomspartier og organisasjoner innen miljø, utvikling og kirkeliv krever i etfelles opprop at politikerne trekker Statoil ut av canadisk tjæresand. Oppropet blir overlevertlederen av Stortingets næringskomité i formiddag.

  • Vår første pressemelding

    Ny giv for klimasaken 01.01.2010 ble en ny arena for frivillig innsats lansert i Norge. Norsk klimanettverk ønsker å gjøre det lettere for folk flest å engasjere seg for politisk endring, i en tid da marginen for effektiv handling er svært knapp. Vi starter med en rekke nye kampanjer og kulturprosjekter, men målet på lenger…