Folk koker kloden

Om Klimanettverket

Tror du på positive tiltak heller enn snakk; kriseforståelse heller enn ansvarsfraskrivelse; reell handling istedenfor å skyve problemene inn i framtiden? Da kan det være at dette initiativet er noe for deg. Det er mye å gjøre på klimafeltet i Norge, og vi ønsker alle nye klimavenner hjertelig velkommen 💚

Norsk klimanettverk er en åpen invitasjon til alle som vil gjøre noe for å påvirke klimakrisen og norsk klimapolitikk.

Norsk klimanettverk er et nettverk av personer som bidrar med det vi kan i prosjekter og aktiviteter. Klimanettverket er ikke en medlemsorganisasjon fordi vi ønsker å fremme samhandling på tvers av alle organisasjoner og ulike deler av samfunnet.


Norsk klimanettverk vil samle ulike samfunnssektorer og miljøer til å stå sammen om det vi er enige om. Klimaproblemet er så stort at det er ikke mulig å løse det uten en omfattende nasjonal (og global) felles dugnad.


Norsk klimanettverk er også en arena for folkelig engasjement og frivillig arbeid for klimaet. Kanskje støtter du andre organisasjoner økonomisk, men ønsker å bidra med å gjøre noe også?


Kloden på kroken illustrasjon
Illustrasjon: André Martinsen


Vi hører gjerne fra deg

Send oss e-post på hei@norskklimanettverk.no eller benytt kontaktskjemaet.Illustrasjon vindmøller og fugl med rede på en oljeplattform
Illustrasjon: André Martinsen


Historien om Norsk klimanettverk

Initiativet Norsk klimanettverk kom til i dialog med miljøorganisasjoner, fagmiljøer, og en lang rekke enkeltpersoner i 2010.


Våre prosjekter, politiske aksjoner, og kampanjesamarbeid tar utgangspunkt i følgende hovedmål:

Alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.

Følgende krav skal fremmes gjennom mangfoldig og tverrpolitisk samarbeid:

  • En bindende handlingsplan for reduksjon av innenlands klimagass­utslipp i tråd med vitenskapens anbefalinger.
  • En politikk for gradvis utfasing av fossile energikilder.
  • En ambisiøs satsning på forskning, tverrfaglig samarbeid, ny fornybar kraft og klimavennlig teknologi som sikrer grunnlaget for innovasjon og sysselsetting.
Rikssymbolet i Norge, løven som bærer en blomsterfane.
Illlustrajon: André Martinsen


Følg oss på sosiale medier


Ledelse og organisasjon


Norsk klimanettverk ledes av et aktivt styre og prosjektene ledes av egne prosjektledere.


Daglig leder

Elisabeth Kalsnes, mob: 477 09 607, e-post eka.kl(at)live.no

Styreleder
Heidi Helgestad, mob: 977 77 299, e-post heidi.helgestad(at)gmail.com

Styremedlemmer
Elisabeth Kalsnes, mob: 477 09 607, e-post eka.kl(at)live.no

Inger-Mette Stenseth, mob 994 78 317, e-post im.stenseth(at)gmail.com

Anders Selstrøm Moe, mob 986 42 517, e-post anders.s.moe(at)gmail.com
Kristin Selstrøm mob 932 60 404, e-post kristinsmoe(at)gmail.com


Hovedkontakter prosjekter
Inger-Mette Stenseth: Erasmus+prosjektene.
Kristin Selstrøm Moe: Klimafestivalen § 112
Heidi Helgestad: Sounds from the Arctic (korverk for ungdom).


Besøksadresse Norsk Klimanettverk har ikke en fast kontoradresse, men møtes i prosjektgrupper og digitalt.

Postadresse Norsk Klimanettverk, v/ Heidi Helgestad, Holmenkollveien 9B, 0376 OSLO

Org.nr. 995239175

Kontonummer 1254 05 62626