Stikkordarkiv: Biologisk mangfold

10 000 nordmenn vil ha oljefondet ut av regnskogen

Foto: Solveig Firing Lunde

Fra venstre: Statssekretær Hilde Singsaas; Lars Løvold; Oda (?) fra IWGIA; Andrew Kroglund, informasjonssjef i Utviklingsfondet; Vemund Olsen, Regnskogfondet; Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre; Aleksander Melli, Norsk Klimanettverk; Arild Hermstad, daglig leder i FIVH; (skjult) Inge Olav Fure, leder i Norsk Klimanettverk; Reidun Blehr Lånkan, daglig leder i LAG; Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvern-forbund; (skjult) Silje Lundberg, nestleder i Natur og Ungdom. Foto: Solveig Firing Lunde

Finansdepartementet fikk i dag overrakt 10.079 underskrifter mot oljeboring i regnskogen. Underskriftene ble overrakt av Regnskogfondet sammen med mange av kampanjens støttespillere. Les mer om saken på Regnskogfondets nettsider.

Rapport om marine økosystemer i Barentshavet- Lofoten

Ny rapport legger vekt på å beskrive og vurdere de tjenestene fra havet som vanligvis ikke beskrives og verdsettes.

Det er Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet som har fått laget en rapport som beskriver, vurderer og verdsetter marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten.

Velfungerende økosystemer er en forutsetning for mennesker og samfunn. Våre havområder forsyner oss med mange synlige og kjente goder og tjenester, som mat, rent vann, medisiner, beskyttelse mot flom og uvær, regulering av atmosfærisk klima og klimagasser, og rekreasjonstjenester som fritidsfiske og økoturisme som for eksempel hvalsafari osv. Selv om vår velferd og livskvalitet er helt avhengig av mange av disse miljøgodene og -tjenestene, som ofte kalles økosystemtjenester, er imidlertid flesteparten av dem fellesgoder som ikke omsettes i markeder, og som derfor ikke har noen markedspris.

Rapporten er laget i forbindelse med arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, og vil bli diskutert under den åpne høringskonferansen om dette arbeidet i Svolvær den 8. juni.

Les rapporten: Marine økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten – Beskrivelse, vurdering og verdsetting. Rapporten er utarbeidet av SWECO.