Ta klimaproblemene på alvor!

Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk.

Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.”

Det er statistisk bevist at kodens gjennomsnittstemperatur blir varmere. Konsekvensene har vi begynt å se allerede i dag. Havnivået stiger, været blir villere og mer uforutsigbart, og også havstrømmene påvirkes. Klimaendringene fører til at noen steder blir kaldere, og de siste to vintrene i Norge er eksempler på dette. Vi må bare håpe dette ikke har sammenheng med at Golfstrømmen svekkes, noe som vil være alvorlig for hele Europa og gi et betydelig kaldere klima, og Norge med sin lange kyst vil bli spesielt hardt rammet.

Det Jeff Canny glemmer når han lovpriser CO2, er at verdens CO2-balanse blir forrykket ved utslippene av fossilt karbon som skjer når man utvinner, transporterer og forbrenner olje, gass og kull. Dette har også alvorlige miljøkonsekvenser med forurensing av jord, vann og luft. I tillegg til klimaforstyrrelser, skjer lokale økologiske sammenbrudd, tap av jordbruksland, forurensning av grunnvann og drikkevann, lokal luftforurensning, utryddelse av arter og sykdommer hos mennesker.

Noe av det som kan vise seg mest alvorlig er at havet opptar større mengder CO2 enn tidligere. Det gjør havet surere, noe som kan være en trussel mot livet i havet. De små organismene som er grunnlag for livet i havet er avhengig av at miljøet ikke blir for surt. Surt hav gir dårligere vekstvilkår for alle skapninger som danner skall av kalk og som er mat for fisk og sjøpattedyr, og det truer korallrevene, som gir oppvekstvilkår for fisk.

Selv om Jeff Canny og andre klimafornektere ikke er bekymret for økte utslipp av CO2, håper jeg de ser alle de andre problemene ved vår avhengighet av olje, gass og kull. Hvis vi skal gi våre barn og barnebarn levelige vilkår på jorden, kan vi ikke utnytte alle fossile karbonressurser, men vi må komme i gang med å bygge fornybarsamfunnet.

Verden rundt oss har enorme problemer med økonomikrise, arbeidsledighet, miljøkatastrofer, naturkatastrofer, klimaendringer, avlingssvikt og flyktninger. Dette har sammenheng med at dagens politikk ikke er bærekraftig, hverken når det gjelder klima, miljø, matproduksjon, økonomi eller industriell utvikling.

Vi trenger politikere som satser på energiøkonomisering, grønne avgifter, økonomiske stimuleringstiltak, forskning, industriell utvikling, lavutslipps transport og fornybar energi, og i Norge har vi økonomiske ressurser til å ligge i forkant når det gjelder dette arbeidet. Jeg håper jeg Jeff Canny og hans likesinnede vil støtte arbeidet for en bedre verden for de som kommer etter oss.


Publisert

i

, ,

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *