Kommentar

 • Vår bragd?

  Innlegget er skrevet av styreleder i Norsk klimanettverk, Inge Olav Fure. Publisert i Dagsavisen 06.01.2011. I sin nyttårstale til folket sa statsministeren dette om klima: «Vår bragd skal være å hindre at isen smelter.» I utgangspunktet høres kanskje dette flott ut; å hindre at isen smelter. Men, i en politisk sammenheng betyr dette ingenting, det krever ingenting og…

 • Ta klimaproblemene på alvor!

  Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk. Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.” Det er statistisk…

 • Innledningsinnlegg på Globaliseringskonferansen

  Camilla Moneta, arkitekt i Snøhetta og en sentral deltager i styringsgruppa i Norsk klimanettverk, var møtelederer på Globaliseringskonferansens åpningsmøte. Her gjengir vi innlegget hun innledet med. Kampen for å redde klimaet – hva er Norges rolle? Innledning Det var en gang, for ganske lenge siden, en norsk politiker som hadde en visjon. Det var en vakker…

 • Miljøpolitisk selvmål fra Aslak Sira Myhre

  mener Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender. Aslak Sira Myhre påstår i Samtiden og Dagbladet at miljøbevegelsen bruker klimatrusselen til å stifte en ny religion. Dette er skivebom fra Sira Myhre (men innertier for en som vil selge bok). Klimakampen er i høyeste grad rasjonell. Til grunn ligger tusenvis av vitenskapelige forskningsrapporter.  Les hele…

 • Planetens lykkelighetsfaktor

  En liten kommentar til Aslak Sira Myhre som kaller klima vår nye religion. Å ta vitenskapen seriøst behøver ikke nødvendigvis være dommedagsprofeti. Her er et positivt innlegg om hvordan vi kan skape en lykkelig fremtid uten å overforbruke ressurser vi har. Interessante tanker verdt å høre på fra TED!

 • Rødgrønn monsterpolitikk

  Tilliten til den rødgrønne regjeringen har lenge vært for nedadgående og har stupt i forbindelse med forslaget om ”monstermaster” i Hardanger. Stortinget har gjennom klimaforliket pålagt regjeringen å føre en ambisiøs klimapolitikk for å redusere norske klimagassutslipp. For å lykkes med det, er vi nødt til å redusere energibruken og satse på fornybar energi. Monstermastene…

 • Hva skjedde med økosofien?

  Viktige spørsmål stilles av ukens talsperson Erlend Efskind, i hans kronikk i Dagbladet. For mens vi har hørt skrekkscenarioene og progonosene om klodens klimafremtid, fortsetter vi likevel i de samme gamle sporene. Er det likegyldighet som gjør at vi ikke endrer retning? Erlend Efskinds kronikk kom i Dagbladet forrige uke, og på nett i dag.…

 • Oljeutslippet i Golfen – et hull i vår verden

  Ikke bare en industriell ulykke, men viser hvordan hvordan vi lager uetterettelig skade på vår planet og blottlegger kapitalismen overmot. Les mer i The Guardian.

 • Oljeindustrien frykter for rekrutteringen

  Konserndirektør for Statoil på norsk sokkel, Øystein Michelsen frykter for rekrutteringen. Mange nordmenn ser på vår bransje som noe som representerer alt som er vondt, uttaler han i denne artikkelen i Teknisk ukeblad. < Tilbake til bloggens hovedside

 • Fra «Tegner uten grenser»

  Denne tegningen er en kommentar fra tegneserien «Tegner uten grenser» fra den franskfødte nyhetstegneren, serietegneren og illustratøren Cédric Luceau. Vi er glade for å få lov til å bruke denne flotte illustrasjonen på bloggen vår!