Forfatterarkiv: redaksjonen

Kjenner du noen som ikke stemmer? Send videre.

Nesten halvparten av alle under tretti stemmer ikke ved valg. Å bruke stemmeretten er ikke din eneste måte å påvirke samfunnsutviklingen på, men tenk hvis årets Stortingvalg 9. september er viktigere enn andre politiske valg?

Det finnes nå et fjell av livsviktig informasjon om klimasystemenes tilstand, som vårt politiske system ikke har begynt å reagere ordentlig på. Konsekvensene av ”business as usual” kan bli veldig dramatiske og kostbare, også for vår egen generasjon.

Mer enn to tredjedeler av alle fossile ressurser som vi vet om, må vi bli liggende i bakken hvis vi skal ha en grei sjanse til å unngå farlig global oppvarming. Oppvarmingen de siste tiårene har vært mer enn farlig nok, og verdens fossile selskaper ligger faktisk an til å hente opp fem ganger mer karbon enn det vårt gjestmilde klima vil tåle.

Takten i utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, Oljefondets investeringer, og Statoils tjæresandsatsning i Canada har en reell påvirkning på atmosfæren og verdens markeder.

Norge er et lite land, men også det vi kan kalle en atmosfærisk stormakt, som kilde til nesten tre prosent av verdens klimagassutslipp fra olje og gass. Vi har svært mange ubrukte muligheter til å gi et lite, men viktig dytt i riktig retning globalt, samtidig som vi også sikrer grunnlaget for sysselsetting og innovasjon her hjemme. Det kan vi gjøre ved å utvikle fremtidens fantastiske, klimavennlige teknologi; satse på norsk vannkraft som et «grønt batteri» for Europa; gå foran med en gradvis utfasing av oljeproduksjonen – og mye mer.

Stadige flere politikere vil jobbe for disse løsningene, bare vi ber dem om det. Da vil de hente opp ressursene verden virkelig trenger: Vilje, visjoner og politisk mot.

Tenk hvis din rusletur til stemmelokalet en dag i september, 2013, kan være med på å utfordre politikerne i et språk de forstår: opptelte stemmer.

Hvis fremtidige generasjoner og utsatte mennesker i andre land kunne gitt deg en fullmakt for å stemme på deres vegne i år … Hvor ville stemmen ha gått?

Illustrasjon av skip og ballong

 

Lars Lillo, Tommy Tokyo, Einar Flaa med mange flere hever stemmen på lørdag

Lars Lillo Stenberg (kl 14, Egertorget), Tommy Tokyo (kl 15 foran Nationaltheatret), Robert Post og Einar Flaa (fra kl 133o) er blant «gateartistene» som støtter opp om klimakampen på lørdag. Her kan du høre en vakker smakebit fra Einar Flaa, og her finner du facebook-eventet med mer info. Ta deg en musikalsk vandring i sentrumsgatene og la deg overraske av både proffe musikere og amatører, eller still opp som frivillig for å støtte opp om saken og dele ut flyers. Oppmøte på Youngstorget kl 13. Vel møtt!

Shells ulovlige utslipp – kritikkverdig eller straffbart?

width_680.height_330.mode_crop.Anchor_Topleft

Nrk melder at Miljødirektoratet har refset Shell for ulovlig utslipp av 1000 kg smøreolje fra Draugen-plattformen i Nordsjøen. Bør ikke dette snarere anmeldes som et brudd på straffelovens §152b? Paragrafen omhandler «den som forsettlig eller grovt uaktsomt

(1) forurenser luft, vann, eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade, eller

(2) lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i nr. 1.»

Miljødirektoratet: «Den aktuelle oljen er så miljøfarlig at den tilhører en gruppe som kalles svarte kjemikalier. Disse kjemikaliene skal bare brukes og slippes ut unntaksvis, og utelukkende når det foreligger en tillatelse fra miljømyndighetene. Shell har ikke en slik tillatelse, og utslippet er derfor ulovlig.»

Miljødirektoratet kritiserer Shell både for utslippet, og for å ha gitt motstridende informasjon. Det ulovlige utslippet ble oppdaget da Miljødirektoratet var på tilsyn i november 2012.

Interessant også at Ellen Hambro sier: «Dersom selskapet mener det er helt umulig å drive plattformen videre uten bruk av denne miljøskadelige smøreoljen, har de ansvar for umiddelbart å levere en søknad om utslipp.»

Som formodentlig vil innvilges?

 

 

 

 

 

Do the math-dokumentaren med norske tekster

Regnestykket går ikke opp: Den fossile industrien – sammen med nasjoner som opptrer som oljeselskaper, som f.eks. Kuwait, Venezuala og Norge – planlegger per i dag å hente opp fem ganger med karbon enn det som er forenlig med togradersmålet.

Hans Jørgen Rasmussen har lagt norsk tekster til Do the math-dokumentaren, som følger klimaaktivisten Bill McKibben i David-mot-Goliat-kampen mot det oljeindustrielle kompleks. Målet: Å bygge en global bevegelse som endrer klimakrisens skremmende matematikk.

 

http://youtu.be/bvwKVht4Y1U

Kjære klimavenner,

Det har vært en sommer med mange og dype sår. Likevel ser vi framover, og erkjenner at demokratisk deltakelse er viktigere enn noen sinne. Også i klimakampen.

Vi ønsker med dette å invitere deg til Norsk klimanettverks høstkickoff, 8 september kl 18 -20 i Westerdals nye flotte bygg på Vulkan i Maridalsveien 17 D. Dette er er møte som vil gi inspirasjon og retning til det viktige arbeidet vårt framover.

Klimanettverket har i løpet av de siste to årene blitt en lovende arena for aktivisme og samling rundt vår tids største, felles utfordring. Nå ser vi en tendens til dalende interesse for klimaspørsmål, selv om det globale bildet i et kritisk tiår blir stadig mer dramatisk. Også klimanettverket trenger fornyet giv – en liten, koordinert innsats fra gamle og nye venner – dersom vi skal sette klimasaken på kartet i tiden som kommer, spre ideene våre i det offentlige rom, og formidle klimakampens verdi og nødvendighet for stadig nye venner.

Vi trengs. Klimameldingen er utsatt. Statoil viser ingen tegn til å revurdere deltakelsen i et klimafiendtlig oljekappløp i Alberta. Og utvinningsiveren på norsk sokkel er heftigere enn på lenge!

Spørsmålet for klimanettverket, er: Hva gjør vi nå?

Sett av 8. september og bli med i klimakampen videre!

Facebooklenke her.

PS: Vi avslutter med hyggelig samvær!

Vil ikke styre Statoil

I helga var James Hansen på besøk i Norge, og oppfordret  på nytt Regjeringen til å trekke Statoil ut fra oljesandvirksomhet i Canada. Holder de ord har gått gjennom partienes programløfter til velgerne, og finner at både SV og Sp har lovet velgerne å bruke statlig eierskap aktivt for vri satsning fra petroleumsaktivitet til satsning på fornybar energi. Likevel har altså Regjeringen valgt å la Statoil fortsette med oljesand i Canada.
Les mer på http://www.holderdeord.no/sak/vil-ikke-styre-statoil/

Stoltenberg som Pontius Pilatus

yes we CanadaAv Bente Bakke (H)
Tidligere stortings-representant

Som deltager på Statoils general-forsamling i Stavanger 19. mai, var det trist å registrere at Jens Stoltenberg og staten som majoritetseier med 67 % av aksjene, fortsetter med å la Statoil få ture frem uten eierstyring.

Statoils tjæresandprosjekt i Canada representerer verdens mest skitne oljeutvinning. Statoil kjøpte seg inn i canadisk tjæresand i 2007 uten å konsultere eierne. Likevel har ikke staten brukt sin eiermakt til å trekke Statoil ut av dette prosjektet, som krever ekstremt mye energi, fører til enorme klimagassutslipp, fordriver urbefolkningen, ødelegger skogene og presser og forgifter vannreservene. Les videre

Stoltenberg som Pontius Pilatus

yes we CanadaAv Bente Bakke (H)
Tidligere stortings-representant

Som deltager på Statoils general-forsamling i Stavanger 19. mai, var det trist å registrere at Jens Stoltenberg og staten som majoritetseier med 67 % av aksjene, fortsetter med å la Statoil få ture frem uten eierstyring.

Statoils tjæresandprosjekt i Canada representerer verdens mest skitne oljeutvinning. Statoil kjøpte seg inn i canadisk tjæresand i 2007 uten å konsultere eierne. Likevel har ikke staten brukt sin eiermakt til å trekke Statoil ut av dette prosjektet, som krever ekstremt mye energi, fører til enorme klimagassutslipp, fordriver urbefolkningen, ødelegger skogene og presser og forgifter vannreservene. Les videre