Shells ulovlige utslipp – kritikkverdig eller straffbart?

width_680.height_330.mode_crop.Anchor_Topleft

Nrk melder at Miljødirektoratet har refset Shell for ulovlig utslipp av 1000 kg smøreolje fra Draugen-plattformen i Nordsjøen. Bør ikke dette snarere anmeldes som et brudd på straffelovens §152b? Paragrafen omhandler «den som forsettlig eller grovt uaktsomt

(1) forurenser luft, vann, eller grunn slik at livsmiljøet i et område blir betydelig skadet eller trues av slik skade, eller

(2) lagrer, etterlater eller tømmer avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i nr. 1.»

Miljødirektoratet: «Den aktuelle oljen er så miljøfarlig at den tilhører en gruppe som kalles svarte kjemikalier. Disse kjemikaliene skal bare brukes og slippes ut unntaksvis, og utelukkende når det foreligger en tillatelse fra miljømyndighetene. Shell har ikke en slik tillatelse, og utslippet er derfor ulovlig.»

Miljødirektoratet kritiserer Shell både for utslippet, og for å ha gitt motstridende informasjon. Det ulovlige utslippet ble oppdaget da Miljødirektoratet var på tilsyn i november 2012.

Interessant også at Ellen Hambro sier: «Dersom selskapet mener det er helt umulig å drive plattformen videre uten bruk av denne miljøskadelige smøreoljen, har de ansvar for umiddelbart å levere en søknad om utslipp.»

Som formodentlig vil innvilges?

 

 

 

 

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *