Internasjonalt

 • Fleip eller fakta?

  Artikkelen forfattet av Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør i Scatec Solar. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) vil utfordre miljøbevegelsen med fakta. Hos departementet fant jeg en rekke teser som dels bygger på faktafeil, dels er udokumenterte. Oljedebatt. Ola Borten Moe må gjerne kalle den nye oljeekspansjonen for næringspolitikk, energipolitikk eller utenrikspolitikk, men miljø- og…

 • Hvordan kan vi få et grønt næringsliv? Sett av tid til internasjonal kongress i Oslo

  Frist for påmelding: 15. august 2011 Towards Sustainable Companies: Identifiying New Avenues Sted: Gamle Festsal, Karl Johans gate 47 Tid: mandag 29. og tirsdag 30. august Arrangør: Forskningsprosjektet Sustainable Companies ved Det juridiske fakultet i Oslo Invitasjon og kongressinformasjon Registrering og kongressavgift FNs klimapanel forteller oss at vi har få år på oss til å snu utviklingen for…

 • Stoltenberg som Pontius Pilatus

  Av Bente Bakke (H) Tidligere stortings-representant Som deltager på Statoils general-forsamling i Stavanger 19. mai, var det trist å registrere at Jens Stoltenberg og staten som majoritetseier med 67 % av aksjene, fortsetter med å la Statoil få ture frem uten eierstyring. Statoils tjæresandprosjekt i Canada representerer verdens mest skitne oljeutvinning. Statoil kjøpte seg inn…

 • Stoltenberg som Pontius Pilatus

  Av Bente Bakke (H) Tidligere stortings-representant Som deltager på Statoils general-forsamling i Stavanger 19. mai, var det trist å registrere at Jens Stoltenberg og staten som majoritetseier med 67 % av aksjene, fortsetter med å la Statoil få ture frem uten eierstyring. Statoils tjæresandprosjekt i Canada representerer verdens mest skitne oljeutvinning. Statoil kjøpte seg inn…

 • Stoltenberg som Pontius Pilatus

  Av Bente Bakke (H) Tidligere stortings-representant Som deltager på Statoils general-forsamling i Stavanger 19. mai, var det trist å registrere at Jens Stoltenberg og staten som majoritetseier med 67 % av aksjene, fortsetter med å la Statoil få ture frem uten eierstyring. Statoils tjæresandprosjekt i Canada representerer verdens mest skitne oljeutvinning. Statoil kjøpte seg inn…

 • Mediefokus på tjæresand

  Innslag i Aktuelt i forbindelse med Besteforeldrenes annonse. Debatt ledet av Ole Torp med Bård Glad Pedersen for Statoil, Truls Gulowsen for Greenpeace  og Mette Newth fra besteforeldreaksjonen. Hør Aktuelt 05.04.2011 her.

 • «Peak fosfor»

  Dag O. Hessen skriver i denne kronikken om hvordan problemene på ressurs- og utslippssiden i stor grad ersammenkoblet, og stort sett er forårsaket av kombinasjonen befolkningsvekst og konsum. I dag er det tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester som er den nest største bekymringen. «Det er to stoffer vi bare må ha, det ene er…

 • Alternativer til konsensusfellen

  «Det absurde og tragiske teater i klimaforhandlingene har fått Robyn Eckersley til å etterlyse et alternativ til prosessen som krever at alle 194 parter skal enes om hver linje i teksten (Dagsavisen, 18/1). Det sier seg selv at en slik prosess ikke kan gi en avtale som er slagkraftig nok til å passe utfordringene vi…

 • Alternativer til konsensusfellen

  «Det absurde og tragiske teater i klimaforhandlingene har fått Robyn Eckersley til å etterlyse et alternativ til prosessen som krever at alle 194 parter skal enes om hver linje i teksten (Dagsavisen, 18/1). Det sier seg selv at en slik prosess ikke kan gi en avtale som er slagkraftig nok til å passe utfordringene vi…

 • Alternativer til konsensusfellen

  «Det absurde og tragiske teater i klimaforhandlingene har fått Robyn Eckersley til å etterlyse et alternativ til prosessen som krever at alle 194 parter skal enes om hver linje i teksten (Dagsavisen, 18/1). Det sier seg selv at en slik prosess ikke kan gi en avtale som er slagkraftig nok til å passe utfordringene vi…