Forskning

Møte om geoengineering – kan ”klimafiksing” være løsningen?

Tid: 15. mars 2012 – kl 18 til 20 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 2. etg. Kverneland Geoengineering minner om science-fiction, men kan fort bli en vitenskapelig realitet. Det innebærer å bevisst påvirke klima og temperatur i stor skala. Noen mener at med manglende politisk vilje til å redusere energibruken, eller bytte til klimavennlige energikilder, kan geoengineering …Les mer >

Fleip eller fakta?

Artikkelen forfattet av Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør i Scatec Solar. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) vil utfordre miljøbevegelsen med fakta. Hos departementet fant jeg en rekke teser som dels bygger på faktafeil, dels er udokumenterte. Oljedebatt. Ola Borten Moe må gjerne kalle den nye oljeekspansjonen for næringspolitikk, energipolitikk eller utenrikspolitikk, men miljø- og …Les mer >

Idéfestival om klimaendringer 21. mai ved UiO

Se programmet her. – Det finnes fullt av ideer til hvordan vi kan gjøre en forskjell for klimaet, sier Biologiprofessor Dag O. Hessen som er fagansvarlig for Idéfestivalen for klimaendringer 21. mai. – Jeg ønsker at folk skal få inspirasjon og entusiasme slik at de forstår at vi alle faktisk både har et ansvar og en mulighet til …Les mer >

Dialog viktigere enn forskning?

Mange av våre samfunnsproblemer kan bedre løses med dialog enn med mer forskning, mener professor Göran Sundqvist ved TIK. Sundqvist har som mange av sine kollegaer på TIK i en årrekke drevet med Science and Technology Studies (STS). Dette er et fagfelt som tar for seg forholdet mellom forskning og samfunn. Han har de siste …Les mer >

«Peak fosfor»

Dag O. Hessen skriver i denne kronikken om hvordan problemene på ressurs- og utslippssiden i stor grad ersammenkoblet, og stort sett er forårsaket av kombinasjonen befolkningsvekst og konsum. I dag er det tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester som er den nest største bekymringen. «Det er to stoffer vi bare må ha, det ene er …Les mer >

Snøen i Europa er effekten av klimaendring

i følge George Monbiot i the Guardian. Det kan lede oss til å tro at forskerne tar helt feil i spørsmålet om global oppvarming, men bak dataene ligger noen nedkjølende fakta. Les mer i the Guardian.