Stikkordarkiv: Klimaendring

Debattmøte om 4-graderssamfunnet

Tid: 19. januar 2012 – kl 18 til 21
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Kom på møte torsdag 19. januar kl 18 på Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7 (Klubben, 3. etg).
Se her for info om lokalet.

Innledere:
Knut H. Alfsen

 

Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero
Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå.

Dag O. Hessen

 

Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO
Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?

 

Arne Johan Vetlesen

 

Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO
Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?

 

Etter innledningene blir det debatt!

Møtet arrangeres i samarbeid med Concerned Scientists Norway.

Se også event på facebook.

Vår bragd?

Inge Olav FureInnlegget er skrevet av styreleder i Norsk klimanettverk, Inge Olav Fure. Publisert i Dagsavisen 06.01.2011.

I sin nyttårstale til folket sa statsministeren dette om klima: «Vår bragd skal være å hindre at isen smelter.»

I utgangspunktet høres kanskje dette flott ut; å hindre at isen smelter. Men, i en politisk sammenheng betyr dette ingenting, det krever ingenting og det forplikter ingenting.

Tatt i betraktning at vi står overfor en klimasituasjon som er mer alvorlig enn noen gang, kunne vi kanskje forventet en statsminister med et større fokus på nettopp dette. Mange er også klar over at det var manglende politisk evne og vilje til å finne løsninger som gjorde 2010 til et absolutt bunnår for klimaarbeidet.

Skal Stoltenberg-regjeringen gjøre noe som hindrer at isen smelter, er løsningen like åpenbar som komplisert: Vi må reduserer våre utslipp av klimagasser. Politikernes problem er at dette ikke alene kan gjøres ved å bevilge mer penger.

Å redusere klimagassutslippene krever at politikerne stiller krav til hver enkelt av oss. Handlinger og livsmønster som er skadelig for klima må bli dyrere eller ulovlig. Omlegging til et levesett som reduserer belastningen på naturen må premieres. I dag vil det være en bragd om regjeringen gjør dette: Å lede oss bort fra vår raske marsj mot stupet. Alle vet at det er slik, men ubehaget knyttet til omleggingen gjør at det er lett å traske ufortrødent videre.

Lille julaften kom nyheten om at regjeringen hadde gitt Avinor tillatelse til å bygge en ny terminal på Gardermoen. Dette kommer som et resultat av forventet trafikkøkning. Vi skal altså reise enda mer. Klimagassutslippene dette vil generere hopper man over og henviser til klimameldingen som (kanskje) kommer til høsten. Gardermoen blir dermed etter hvert i stand til å doble trafikken. Antallet billetter til 199 eller 49 kroner vil neppe gå ned. Å reise mer med fly er noe av det mest effektive vi gjør for å øke mengden klimagasser i atmosfæren. Dette bidrar til at isen smelter litt mer. Det er vanskelig å se den nasjonale bragden bak enda flere superbillige feriereiser.

Ta klimaproblemene på alvor!

Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk.

Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.”

Det er statistisk bevist at kodens gjennomsnittstemperatur blir varmere. Konsekvensene har vi begynt å se allerede i dag. Havnivået stiger, været blir villere og mer uforutsigbart, og også havstrømmene påvirkes. Klimaendringene fører til at noen steder blir kaldere, og de siste to vintrene i Norge er eksempler på dette. Vi må bare håpe dette ikke har sammenheng med at Golfstrømmen svekkes, noe som vil være alvorlig for hele Europa og gi et betydelig kaldere klima, og Norge med sin lange kyst vil bli spesielt hardt rammet.

Det Jeff Canny glemmer når han lovpriser CO2, er at verdens CO2-balanse blir forrykket ved utslippene av fossilt karbon som skjer når man utvinner, transporterer og forbrenner olje, gass og kull. Dette har også alvorlige miljøkonsekvenser med forurensing av jord, vann og luft. I tillegg til klimaforstyrrelser, skjer lokale økologiske sammenbrudd, tap av jordbruksland, forurensning av grunnvann og drikkevann, lokal luftforurensning, utryddelse av arter og sykdommer hos mennesker. Les videre

Invitasjon til neste elefanten i rommet-møte: Cancún, klimafilosofi og økopolitisk teori for nybegynnere

Norsk klimanettverk og Senter for Utvikling og Miljø inviterer til et nytt Elefanten i rommet-møte! Denne gangen blir det foredrag og samtale mellom to av verdens ledende tenkere på klimafeltet, Robyn Eckersley og Karen O’Brien, med forfatter Aleksander Melli som ordstyrer. Gå heller ikke glipp av gratis pro bono-pop med musiker Sandra Kolstad!

Tid: 29. november · 19:00 – 21:00

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

PROGRAM

Les videre

Dersom jeg ser for meg ett land som kan nå fram i klimakampen, så er det Norge, sa Sir Bob Geldof til de oppmøtte under Zeros klimakonferanse ved Gardermoen i dag

– Dere er små, men dere er store, dere er en stor økonomisk stat, og dere står utenfor EU – noe som gir dere en unik mulighet til å stille dere i front for denne saken.

En uke før FNs klimatoppmøte i Cancun i Mexico var artist og aktivist Bob Geldof på søken etter engasjerte klimaforkjempere i Norge. Les mer og se intervju med Geldof på nrk.no