Stikkordarkiv: Klimasurreal

Ta klimaproblemene på alvor!

Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk.

Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.”

Det er statistisk bevist at kodens gjennomsnittstemperatur blir varmere. Konsekvensene har vi begynt å se allerede i dag. Havnivået stiger, været blir villere og mer uforutsigbart, og også havstrømmene påvirkes. Klimaendringene fører til at noen steder blir kaldere, og de siste to vintrene i Norge er eksempler på dette. Vi må bare håpe dette ikke har sammenheng med at Golfstrømmen svekkes, noe som vil være alvorlig for hele Europa og gi et betydelig kaldere klima, og Norge med sin lange kyst vil bli spesielt hardt rammet.

Det Jeff Canny glemmer når han lovpriser CO2, er at verdens CO2-balanse blir forrykket ved utslippene av fossilt karbon som skjer når man utvinner, transporterer og forbrenner olje, gass og kull. Dette har også alvorlige miljøkonsekvenser med forurensing av jord, vann og luft. I tillegg til klimaforstyrrelser, skjer lokale økologiske sammenbrudd, tap av jordbruksland, forurensning av grunnvann og drikkevann, lokal luftforurensning, utryddelse av arter og sykdommer hos mennesker. Les videre