Klimasurreal

  • Ta klimaproblemene på alvor!

    Innlegg i Moss avis av Bente Bakke. Bente sitter i styringsgruppen for Norsk klimanettverk. Jeff Canny, Dilling, hevder i Moss Avis 16. desember at klimaendringene ikke er menneskeskapte og at de stadige økte utslipp av fossilt karbon ikke spiller noen rolle fordi ”CO2- er en livsviktig gass som danner grunnlaget for jordens planteliv.” Det er statistisk…