Årsmøte 29. mars kl 18 på Litteraturhuset

Kjære støttespillere av Norsk Klimanettverk

Torsdag 29. mars kl 18 blir det årsmøte i Klimanettverket!

Dette foregår på Litteraturhuset.

Vi har tidligere sendt ut litt informasjon om dette; nå ønsker vi å minne på det slik at du kan sette av et par timer til klimainnsats!

Årsmøtet er åpent for alle! Ta med venner! Blir det behov for avstemning, er det Klimavenner som har vært aktive i nettverkets arbeid det siste året som har stemmerett. Hvem det er i år, finner du på følgende liste:

Klimavenner som har stemmerett på NKNs årsmøte 29. mars

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet skal:

1.    Behandle Norsk klimanettverks årsmelding.

2.    Behandle regnskap og revisors rapport.

3.    Behandle innkomne forslag.

4.    Vedta organisasjonens årsplan.

5.    Godkjenne forslag til budsjett.

6.    Valg:

  • Styreleder for ett år.
  • To styremedlemmer for to år av gangen.
  • To varamedlemmer for ett år.
  • Generalsekretær
  • Valgkomité.
  • Revisor

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Thomas Cottis
Styreleder: Camilla Moneta
Styremedlemmene ellers: Michael Knagenhjelm, Dag Westhrin, Rasmus Benestad og Bushra Ishaq
Varaer til styret: Sidsel Mørck og Marie Loe Halvorsen

Velkommen!

Vennlig hilsen
 styret i Norsk klimanettverk


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *