Bakgrunn

Norsk klimanettverk har hatt mange pådrivere i løpet av det siste året. Ett av startpunktene var et bokprosjekt som forfatter Aleksander Melli presenterte for Framtiden i våre hender i slutten av 2008. Kort tid senere ble forfatter og journalist Åsne Seierstad med som redaktør. Ideen har siden utviklet seg til antologien SNU, som utgis høsten 2010, av CappelenDamm.

Forarbeidet til bokprosjektet førte hovedinitiativtakerne i kontakt med ulike mennesker og miljøer som deler en dyp uro for Norges tilnærming til klimakrisen. Av disse har Mikkel Storm Glomstein (filmarbeider og aktivist) vært sentral siden i vår, i rollen som koordinator. I høst er initiativet blitt styrket av en rekke nye deltakere som utfyller og avløser hverandre.

Hvordan bidra til økt demokratisk deltakelse for klimasaken? Hva er en mulig tverrpolitisk plattform for de som i dag tar vitenskapen og miljøbevegelsen på alvor, og ønsker en mer framsynt klimapolitikk? Hva kan vi gjøre som ikke gjøres fra før?

Vår erfaring er at disse spørsmålene stilles overalt i Norge i dag, til høyre og venstre, i AP, LO, og kirken, akademia, Vesterålen og Oslo, finansmiljøer og kulturlivet.

Norsk klimanettverk tar utgangspunkt i et sett grunnverdier og felles mål som er resultatet av en eliminasjonsprosess svært mange har vært involvert i. Den tetteste dialogen fra start har vært med Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, og Naturvernforbundet, samt kampanjen 10:10 Norge. Siden har folk blitt med fra en rekke ulike felt, blant annet innenfor klimaforskning, kommunikasjon og studentmiljøer. Sammensetningen er allerede ganske bred. Den kan bli enda bredere, og vi opplever i disse dager stor pågang fra hele landet.