Gjesteinnlegg av Lars Thore Fadnes

Klima og helse på tallerkenen

Forfatter av innlegget: Lars Thore Fadnes

Klimaendringene og årsakene til global oppvarming er nå svært godt dokumentert. Det mange glemmer, er at klimaendringer ikke bare handler om temperaturer. Klimaet har i høyeste grad helsekonsekvenser, og uten et bærekraftig klima blir det ingen helse. Den globale oppvarmingen er i tidsskriftet The Lancet omtalt som den største trusselen mot global helse i det 21. hundreåret. Alvorlige helsekonsekvenser av klimaendringene som predikeres er sykdom på grunn av sviktende vannforsyning, tørke og sviktende matproduksjon, mer ekstremt vær, hetebølger, flom, havstigning og migrasjon.

Det haster med radikale tiltak for å forebygge alvorlige klimaendringer og begrense skadevirkningene på liv og helse. Vår menneskelige natur forsøker dessverre ofte å få oss til å ignorere det vi ikke liker. Som for eksempel å unngå atferdsendring, selv om vi innerst inne vet det er nødvendig. Endring må til, eller for å bruke ordene til David Lloyd George: ”Vi må ikke være redd for å ta et stort skritt av og til. Man kommer ikke over avgrunnen i to korte hopp.” For å medvirke til at helsekonsekvensene av klimaendringene ikke blir ignorert, er ’Norsk nettverk for klima og helse’ etablert.

Nettverket består av personer og institusjoner som tar helsekonsekvensene av klimaendringene på alvor, og som ønsker å bidra til at skadene forebygges. Gjennom det nyetablerte nettverket vil vi engasjere til miljømessig ansvar og handling ved å måle og redusere personlige CO2 utslipp, og ta initiativ for å stimulere individer, organisasjoner og institusjoner, spesielt innen helsesektoren, til å redusere CO2-utslipp. Videre er formålet å informere om helsekonsekvensene som vil følge av klimaendringene og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. På denne måten ønsker vi å påvirke politikere og andre viktige beslutningstakere til å gjennomføre tiltak for å redusere klimautslipp raskt nok til å forebygge alvorlige helsekonsekvenser. Nettverket utgir det elektroniske tidsskriftet ’Bærekraftig helse’.

Norsk nettverk for klima og helse har nå nettopp gitt ut femte utgave av dette tidsskriftet og vi tror dere kommer til å sette pris på utgaven. Dette nummeret av Bærekraftig helse – Klima og helse på tallerkenen – har et særlig fokus på mat. Hva vi legger på tallerkenen er nemlig noe av det som har størst betydning både for klimaet så vel som for vår egen helse. Utgaven inneholder spennende innlegg om matproduksjons effekt på klimaet, helseeffekter av frukt og grønt, tilrettelegging for gode vaner, info om et innspill til Utenriksdepartementet og litt om fysisk aktivitet og friluftsliv som medisin for en frisk kropp og et sunt sinn.

Både matproduksjonen i seg selv og plassforbruket varierer i stor grad mellom ulike typer mat. Husdyrproduksjonen står alene for 18 % av de globale menneskeskapte klimagassutslippene – mer enn hele transportsektoren. Tallene for Norge er også tilsvarende. Husdyrproduksjonen har ikke bare betydelige klimautslipp. De er også ansvarlig for størstedelen av vannforbruket i verden og en stor andel av verdens arealbruk av dyrkbare områder. Mye av dette er på områder hvor regnskog hugges ned, noe som har katastrofale konsekvenser. Norge kunne vært selvforsynte med mat, men på grunn av at vi i stor grad satser på husdyrhold er situasjonen at vi er nettoimportør av rundt halvparten av maten vi spiser og legger ytterligere press på verdens matproduksjon i en verden der mange nå rammes av sult. Kaisa Hautala kommer inn på disse aspektene i sin artikkel om hvordan vi kan spise verden bedre.

Det som også er spennende, er at det kommer fram stadig flere fordeler ved å spise mye av den mest klimavennlige maten. Siv Kjølsrud Bøhn har forsket på effekten av et økt inntak av frukt og grønnsaker og forteller om hvordan dette kan ha mange store positive helseeffekter, som for eksempel redusert risiko for utvikling av en rekke kroniske sykdommer. Dette gjelder både hjerte- og karsykdom, Alzheimers sykdom, diabetes type 2 og enkelte krefttyper. Mye tyder på at det er en miks av mange ulike stoffer i planter som bidrar til denne effekten, og ikke bare enkeltstoffer. Dette kan forklare at mange studier der man har studert effekten av tilskudd av enkelte antioksidanter har hatt lite effekt, noe dere får lese mer om i artikkelen om frukt og grønt som medisin.

For å få et sunt og klimavennlig kosthold vil det for mange være nødvendig med en del endringer i egne vaner og mønstre. Det er nettopp hva vi gjør i hverdagen som teller mest. Gunhild Stordalen skriver om hvordan ”kjøttfri mandag” kan være en god start mot et sunnere og mer klimavennlig kosthold. I mange land er faktisk ”Meatless Monday” blitt et kjent og kjært konsept – og mange storbyer har allerede gjort en solid innsats for å få en alternativ mandagsmeny i kantiner og serveringssteder.

I dette nummeret av Bærekraftig helse finner du også en artikkel av Sigmund Hågvar om fysisk aktivitet og friluftsliv som medisin for en frisk kropp, et sunt sinn og et bedre miljø. Vi presenterer også noen ferske studier viser også at bysykling bedrer helse og gir færre dødsfall.

Norsk nettverk for klima og helse har nylig kommet med et innspill til Utenriksdepartementet i forkant av klimaforhandlingene i Durban og støttet opp under britisk uttalelse for handling mot klimaendringene. Du kan også lese mer om dette i denne utgaven.

Norsk nettverk for klima og helse vil 15. desember holde årsmøte i Oslo der vi legger opp kursen for videre arbeid i 2012. For øvrig vil vi i begynnelsen av 2012 kåre ”Årets hverdagshelt for klima og helse 2011” der du kan nominere kandidater.

Til slutt kommer en ny oppfordring til dere alle om å videreformidle at klimaendringene handler om mer enn bare temperaturendringer. En måte å gjøre dette på er å videresende tidsskriftet til venner og kjente eller skrive ut en versjon som kan legges på legekontoret eller på sykehuset. Kanskje aller viktigst er det at vi alle går foran som gode eksempler i hverdagen. Skal vi få en bedre verden, trenger vi nemlig å ta i et tak alle sammen!

 

Vi vil for øvrig varmt anbefale medlemskap i nettverket (som er gratis). Du vil da motta tidsskriftet ’Bærekraftig helse’ elektronisk 4 ganger i året. Innmelding kan gjøres på våre nettsider: http://innmelding.klimaoghelse.com/

Tidsskriftet Bærekraftig helse er tilgjengelig på følgende nettside:

http://barekraftighelse5.klimaoghelse.com/

Du finner også de tidligere tidsskriftene på:

http://tidsskrift.klimaoghelse.com

 

Da er det bare å ønske dere riktig god lesning!

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *