IPCC-rapporten – en kort oversikt

IPCC 2013

Du har sikkert fått med deg at IPCC nylig la frem en ny klimarapport, men hva var det egentlig de la frem – hva sier rapporten – og hva mer skal IPCC legge frem i tiden som kommer?

Det som ble lagt frem nå i september var det første av fire bidrag til «den store klimarapporten»: IPCC Fifth Assessment Report (AR5), som ikke vil være helt ferdig før i oktober 2014. Rapporten som nå ligger ute er bidraget fra arbeidsgruppen Working Group I (WG I),  som gir en oppsummering av den naturvitenskapelige forskningen og resultatene fra denne som gir den mest oppdaterte oversikten over klimaendringene.

WG II skal vurdere konsekvenser, tilpasning og sårbarhet ovenfor disse endringene mens WG III vurderer tiltak mot klimaendringene. Den avsluttende rapporten Synthesis Report sammenstiller og bygger på vurderinger gjort av alle de tre arbeidsgruppene:

Working Group I (Stockholm, Sweden) 23-26 September 2013
Working Group II (Yokohama, Japan) 25-29 March 2014
Working Group III (Berlin, Germany) 7-11 April 2014
Synthesis Report (Copenhagen, Denmark) 27-31 October 2014

Hvor ligger selve rapporten?

Her kan du laste ned selve rapporten (foreløpig bare summary for policy makers, men f.o.m. oktober skal hele ligge WGIs rapport ligge ute): http://www.climatechange2013.org/report/

Hva sier rapporten?
Som vanlig er det ikke spesielt hyggelig lesning. I hovedsak slår den fast med enda høyere grad av sikkerhet at klimaendringene er en alvorlig, menneskeskapt utfordring. Det som er nytt er at man har observert at havet har tatt en enda større andel av oppvarmingen etter 90-tallet enn det det gjorde før dette.

For en lettfattelig oversikt anbefales denne artikkelen i online-tidsskriftet Grist.

Hvordan lages rapporten?
Selve produksjonen av rapporten (WG I) er en møysommelig prosess, med over 200 eksperter som er ansvarlige for de forskjellige områdene og ytterligere 600 bidragsytere som supplerer dette arbeidet. Bidragene vurderes, kritiseres og kommenteres av 1 500 forskere i flere runder og sendes også innom klimabyråkrater i 26 land før den samlede versjonen legges frem for forskere og myndigheter i nesten 200 land.

Klimaforsker Bjørn H. Samset gir et veldig godt innblikk i prosessen i en sak i Morgenbladet.

Hva er konsekvensene av klimaendringene som avekkes i rapporten?
WG II vil legge frem en dyptgående rapport om dette i mars 2014, men flere har allerede kommentert mulige konsekvenser.

Knut Alfsen ved Cicero senter for klimaforskning har skrevet en kronikk på NRK ytring for å poengtere om at selv om Norge er langt mindre utsatt for konsekvensene enn f.eks. Maldivene, så er vi fortsatt avhengige av en velfungerende verden rundt oss.

Hva gjøres for at rapporten faktisk skal føre til endringer i samfunnet?
Det er her du (og vi) kommer inn i bildet. Det er mange psykologiske, politiske og system-relaterte mekanismer som gjør det vanskelig å nå gjennom og få til endringer i praksis. IPCC har tatt selvkritikk på at de har vært for dårlige til å kommunisere resultatene og prosessen tidligere, og har nå et større fokus på kommunikasjonsaktiviteter.

Vi i Norsk klimanettverk er involvert i flere aktiviteter for å få fortgang i omstillingen til et mer klimavennlig samfunn og vi vil gjerne ha med alle som ønsker å bidra, men den aller enkleste måten å bidra på er rett og slett ved å begynne å snakke med andre om klima og hvor nødvendig det er å komme i gang med omstillingen allerede nå. Kanskje du kan oppklare en del misforståelser der ute når du først er i gang?


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *