Klimafestivalen 110b – gjør en fest av ditt engasjement (Nytt navn: 112)

Planleggingen av Klimafestivalen 110b er offisielt i gang!
OBS! Klimafestivalen har skiftet navn (etter at grunnlovsparagrafen skiftet navn) til Klimafestivalen 112.

Se den nye siden her: https://nkn.wpengine.com/prosjekter/klimafestivalen-112/

Fra 28. desember 2014 til 11. januar 2015 arrangerer gode klimavenner over hele landet et mangfold av markeringer under en felles fane. Retten til sunn natur og miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens §110b. Inspirert av denne lovparagrafen tar nå Klimanettverket og en rekke andre organisasjoner initiativ til Klimafestivalen 110b.

GRUNNLOVENS §110b lyder:

Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.

Målet med festivalen er å gjøre en fest av folkets klimaengasjement, med lav terskel for å starte et eget festivalprosjekt, og et mylder av store og små aktiviteter som når ut til nye grupper: vitenskapsformidling, politisk debatt, kunst, kultur, lekne stunts og sprell.

Vi vil hevde at oljelandet Norge i dag ikke oppfyller ånden og ordlyden i §110b. FNs klimapanels femte rapport er utvetydig: Verden risikerer umåtelige omveltninger i natur og sivilisasjon innen utgangen av århundret. Vi trenger pågangsmot og ny endringsvilje, både blant politikere og folk flest, hvis vi skal gjøre en innsats som monner. Når så mye står på spill, er demokratisk deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet viktigere enn noensinne.

Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, Concerned Artists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Spire, Forfatternes klimaaksjon §110b og Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og Oslo dokumentarkino. Klimanettverket blir kontaktpunktet for den frivillige innsatsen, men dette skal bli et felles løft med et mylder av selvstendige initiativer, ikke én plan som styres sentralt.

Festivalprogrammet vil være vidåpent helt til startskuddet går, med rom for stadig nye prosjekter, store og små. Hver gruppe og organisasjon står fritt til å løfte klimasaken på sin egen måte. Den voksende koordineringsgruppen på ca. 30 personer er allerede godt i gang med konkrete planer: formidlings- og kulturkvelder på biblioteker, skoler og kulturhus, kunst- og fotoutstillinger, stand up-show, stunts med festivalmaskoten ”Paragrafrytteren 110b”, klimajulebukk, samkjørte filmvisninger i de tusen hjem, arkitekturutstillinger, klimakor og andre musikeraksjoner, debattkvelder, festforestilling mot tjæresand, klimastafett gjennom 110 byer, kunstinstallasjon til minne om dagens og framtidens klimaofre, klimaquiz for Stortingspolitikere, samt en klimathriller skrevet av flere norske forfattere i løpet av festivaluken. Gjennom året vil vi også presentere ”teasere” i sosiale medier og andre steder, som skaper oppmerksomhet for klimasaken, festivalen og dens samarbeidspartnere.

Hvordan kan du bidra? Ta kontakt, og hjelp oss med å bygge opp et nettverk av ressurspersoner som ser behovet for en storstilt, samlende klimamarkering. Eller start ditt eget prosjekt! Bare fantasien setter grenser for hva klimavenner over hele landet kan få til.

Mange av organisasjonene som samarbeider om festivalen har tidligere jobbet sammen i valgmobiliseringskampanjen Hev stemmen!, i forbindelse med Klimavalg 2013s stormarkering 24. august i fjor. Denne markeringen – ta gjerne en titt på  Hev stemmen! i sosiale medier  – viste oss kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. Hvor mange flere kan vi bli?


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *