KlimaSankthans 2011

TA MED DINE VENNER og bli med på årets viktigste klimafest! Det blir grilling og gøy, politikergrill, musikk og støy – alt for klimaet. Bor du ikke i Oslo, så lag din egen Klimasankthansfest – og send gjerne bildene til bloggen vår!

St. Hanshaugen er midtpunktet i byen torsdag 23. juni for alle som liker god musikk, mening og midtsommer!

Tid torsdag 23. juni 201, kl 17 – 23
Sted Scenen på St. Hanshaugen i Oslo
Arr Norsk klimanettverk i allianse.

PROGRAM 2011 FRA KL 17.00 – 23.00

Barneprogram med morsomme og grønne aktiviteter for barn under resten av festen.

Politikergrill: Holder de ord? De største partiene stiller med rikspolitikere til grilling i klimapolitikk

Appeller og andre innslag med mening og underholdningsverdi.

Konsert med bra musikk og miljøengasjerte artister.

  • Sandra Kolstad
  • Mylittlepony
  • Casa Murilo
  • Lama
  • Honeytraps
  • … og vi jobber fortsatt med programmet

Spotify-spilleliste!

Mat og drikke! Ta med mat til fellesgrillene og nyt kvelden! Kafeen har åpent og selgerpølser og is fra kiosken.

KLIMASANKTHANS BLIR en av de største tverrpolitiske klimamarkeringene i Norge denne sommeren – en markering som står i forhold til klimautfordringens omfang. Kombinasjon av toppmusikere og -artister, prominente gjester, publikumsdeltakelse, appeller og debatt/utspørring av politikere vil skape et levende og interessant klimafokus i den gryende valgkampen. Ikke minst vil klimautfordringens lokale karakter stå sentralt. Uten aktive lokalmiljø, vil vi ikke lykkes med å løfte klimautfordringene. Det vil også være naturlig å ha et visst globalt preg.

ET KLIMAKICKOFF FØR VALGKAMPEN, og et startskudd for en bred klimaallianse. Vi ønsker at dette skal bli et startskudd for en bred klimaallianse bestående av næringsliv, miljøbevegelse, kirke og kultur, fag¬organisasjoner, fornybarsektor, idrett og akademia.

KLIMASANKTHANS BLE FØRSTE GANG gjennomført på St.Hanshaugen i 2010. På tross av korte frister ble arrangementet en meget vellykket kombinasjon av underholdning, livemusikk, klimaappeller og feiring av Sofieprisvinner James Hansen.