Ny leder og ny styreleder

 
Årsmøtet 2012 i Norsk klimanettverk valgte Thomas Cottis til ny daglig leder. Camilla Moneta ble valgt til styreleder. Thomas har arbeidet med klimasaken i godt over 20 år gjennom miljøorganisasjoner, politikk og som aktivist. Han er utdannet Sivilagronom fra Universitet for miljø og biovitenskap. Driver økologisk gårdsbruk i Løten og underviser ca 40 % stilling ved Høgskolen i Hedmark. – Norsk klimanettverk er en organisasjon med store potensialer, sier Thomas. Ingen sak er viktigere. – Jeg gleder meg stort til å samarbeide med alle de flotte og engasjerte menneskene i klimanettverket.
Camilla Moneta er utdannet arkitekt fra Oxford og arbeider i Snøhetta. Hun har vært med i Styringsgruppa i klimanettverket siden starten i 2009. – Vi har lagt et godt grunnlag. Nå skal Norsk klimanettverk komme mange skritt videre i forhold til våre høye mål, sier Camilla.
Resten av styret: Dag Westhrin, Rasmus Benestad, Michael Knagenhjelm, Bushra Ishaq. Vara: Sidsel Mørck og Marie Loe Halvorsen.

Protokollen fra årsmøtet finner du nedenfor:

Protokoll fra Norsk klimanettverks årsmøte 2012

Årsmøtet ble avholdt 29. mars 2012 på Litteraturhuset i Oslo.

Møtet ble åpnet av Camilla Moneta på vegne av styret.

1.       Konstituering

  1. Innkallingen ble godkjent.
  2. Årsmøtets dagsorden ble godkjent.
  3. Vegard Velle ble valgt som møteleder.
  4. Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Michael Knagenhjelm.
  5. Som referent ble valgt Øivind H. Rasmussen.

2.      Norsk klimanettverks årsmelding

Årsmeldingen ble presentert av Camilla Moneta.

Den ble tatt til etterretning

3.      Regnskap og revisors rapport

Regnskapet og revisors rapport ble presentert av Inge Olav Fure.

Regnskapet ble godkjent.

4.      Årsplan for 2012

Årsplan for inneværende år ble presentert av Aleksander Melli.

Hovedpunkter var:

 1. Rundebordskonferanse i april
 2. SNU-antologien kommer ut i mai
 3. Økonomi og alliansebygging
 4. Klimavalg 2013
 5. Jobbe med å få intellektuelle til å skrive om klima

Innspill:

i.      Marie Loe Halvorsen: Ta bedre vare på nye medlemmer, dette bør få høy prioritet

ii.      Anne Fleig: Invitere rundbordskonferanse-deltakere til uformelle treff og videre samarbeid

iii.      Thomas Cottis: Smart å ikke legge for detaljert årsplan nå. Det bør være åpent for at det nye styret kan komme med ideer. Forslag om å benytte oss av lesebrevspaltene i lokalaviser.

iv.      Marie: Vi begynner å få med oss mange folk fra andre steder i landet, disse bør vi benytte oss av.

5.      Budsjett for 2012

Presentert av Camilla Moneta

Forslag: Det kommende styre lager et budsjett etter årsmøtet.

Godkjent.

6.      Valg

  1. Styre

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble presentert av Vegard Velle:

i.      Thomas Cottis foreslås som ny generalsekretær

ii.      Camilla Moneta foreslås som ny styreleder

iii.      Dag Westrin og Rasmus Benestad foreslås som nye styremedlemmer for to år

iv.      Michael Knagenhjelm og Bushra Ishaq foreslås som nye styremedlemmer for ett år

v.      Sissel Mørck og Marie Loe Halvorsen foreslås som varamedlemmer

 

Det var ingen andre forslag og alle foreslåtte ble valgt med applaus.

 

 1. Valgkomité

Styrets forslag til ny valgkomité ble presenter av Michael Knagenhjelm.

i.      Vegard Velle (gjenvalg)

ii.      Heidi Helgestad (ny)

iii.      Aleksander Melli (ny)

Komiteen velger selv leder.

Det var ingen andre forslag og valgkomiteen ble dermed enstemmig valgt.

 

 1. Valg av revisor

Camilla Moneta sa at styret ikke har noen konkrete forslag

Hun lovet forsamlingen at en revisor ville komme på plass.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 29. mars 2012

Vegard Velle                                      Michael Knagenhjelm

Ordstyrer                                           Medunderskriver


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *