Veksten må være grønn

Vår rovdrift på naturen slår nå for alvor tilbake.

Innlegg skrevet av Bente Bakke, medlem av styringsgruppen for Norsk klimanettverk. Publisert i Nye Meninger og Dagsavisens debattsider 12.09.2011

Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» er løftet frem i forbindelse med de grusomme massakrene av politisk engasjert ungdom på Utøya. Diktet er gjennomsyret av tro på at de mest virkningsfulle våpen vi har mot krig, vold, sult og svik er kjærlighet, godhet og omsorg for mennesker og for vår fruktbare jord.

Situasjonen i verdensøkonomien er bekymringsfull. Økonomene etterlyser ny vekst i produksjonen og forbruket for å få fart på økonomien.

De fleste synes å være blinde for at den største krisen er den økologiske. Alt vi lever av henter vi fra naturen. Vår rovdrift på naturen slår nå for alvor tilbake. Klimaendringer, flom, ras og andre steder tørke fører til tap av avlinger og jordbruksland og gjør mange hjemløse. Oljeindustrien og annen industri, transport, energibruk og avfallsberg fører til forgiftning av luft, vann og jord. Befolkningsøkning og nedbygging av dyrkbar jord gjør det stadig vanskeligere å brødfø verdens befolkning. Sultkatastrofer og klimaflyktninger er blant resultatene.

Det hjelper ikke å rope på mer av den veksten som har forårsaket problemene. Fremtidens vekst må være grønn. AUF-leder Eskil Pedersen er blant dem som har skjønt dette. AUF har ikke bare bidratt til vedtaket om vern mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. De går også inn for at Statoil må ut av verdens mest skitne oljeutvinning i form av tjæresand i Canada.

Min oppfordring ved valget er å kumulere unge politikere fra alle partier. De unge må utgjøre et kraftfullt press i alle partier og mot den til enhver tid sittende regjering for å stimulere grønn industri, produksjon, transport og energi, samt avgiftsbelegge klima- og miljøskadelig virksomhet. Da kan Norge bli et foregangsland i arbeidet med å stabilisere klimaet og verne om naturmiljøet.

Potensialet for grønn vekst og nye arbeidsplasser er enormt, men det krever hardt arbeid og en nasjonal enighet som trolig bare de unge vil være i stand til å skape.Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *