Velkommen til bloggen vår – Klimafonen

Arbeidet med Hev stemmen-initiativet har pågått i hele vinter og vår, og fredag 28 juni begynner vi å spre kampanjesidene. Denne bloggen begynner i det stille nå i sommerferien, så blir stemmesurret høyere: Her skal vi legge ut poster fra kjente og ukjente skribenter, mobiliseringsmateriale, vitenskap, essensiell lesning, valganalyse, debatt, og utvalgte bidrag fra en bloggekonkurranse. Vi vil søke å nå ut så bredt som mulig med et hovedbudskap som kan formuleres slik: Stortingsvalget i år er et svært viktig klimavalg, der vi har sjansen til å sende et sterkt signal til våre folkevalgte i et språk de virkelig forstår: Opptelte stemmer. Og 24. august er dagen vi fyller gatene, media og sosiale mediaer med en stor, samlende markering som skal synes og høres over hele landet.

Hvis ikke nå – når? Vi opplever store endringer i jordens energibalanse, og er på terskelen til enda større, kanskje selvforsterkende endringer. Studier av paleoklimaet viser hvordan brå, store temperaturøkninger kan oppstå ved plutselige økninger av CO2 og metan i atmosfæren. Menneskets aktiviteter de siste to hundre årene har gitt en slik plutselig økning. En rask reduksjon i utslipp av klimagasser – som begynner i dette tiåret – vil trolig stabilisere klimaet, men inntil videre øker oppvarmingen, med effekter som artstap, havforsuring, og hyppigere og mer intenst ekstremvær. Den beste tilgjengelige vitenskapen peker på at vi beveger oss farlig nær enden på den klimatisk gunstige epoken mennesket har nytt godt av siden forrige istid. For svært mange mennesker som opplever endrede regnmønstre, tørke og flom på kroppen, er enden allerede så nær at de kan ta og føle på den.

Skal du stemme for klimastabilitet ved årets Stortingsvalg, har du ikke så mye mer enn fem alternativer, men det bør gi litt å velge i, enten du har en politisk legning som er rød, rosa, lyseblå, himmelblå eller knoppende grønn. Alle er småpartier, og det blir ingen lett jobb å stjele stemmer fra de store partiene som helst ikke vil snakke om saken. Klimastemmene vinnes ikke uten en kamp. I årets valg er det viktigere enn noen sinne å bruke demokratiet til det det er ment for: Å heve stemmen. Drive din egen, lille valgkamp. Snakke med naboen, familie og venner. Si fra om hvorfor du er skuffet over ditt gamle, gode parti. Eller si din mening på denne bloggen, ved å sende inn et innlegg til blogg@hevstemmen.no.

Er Norge så alvorlig på kollisjonskurs med klimavitenskapen at det fordrer en folkelig mobilisering? Den verdenskjente klimaforskeren James Hansen sier det slik i en artikkel om sin egen aktivisme: «The Norwegian position is a staggering reaffirmation of the global situation: even the greenest governments find it too inconvenient to address the implication of scientific facts. It becomes clear that concerted action will happen only if the public, somehow, becomes forcefully involved.»

«Hev stemmen!» er en oppfordring til alle om å gjøre nettopp det: Bli involvert. Klimabevegelsen – hva annet skal vi kalle oss? – må i tiden som kommer klare å omsette harde fakta og gode intensjoner til demokratisk handling ved valgurnene. I Norge er Stortingsvalget det viktigste som skjer på klimafronten i år, og det viktigste vi alle kan gjøre for å påvirke valget, er å ta del i en felles mobilisering, spre ordet, gjøre 24. august-aksjonen til den største klimamarkeringen dette landet har sett, og utvide forståelsen av hva «klimabevegelse» betyr.

Klimavalg plakat med figur som holder instrument


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *