2-gradersmålet

(Denne artikkelen er publisert i spalten Grønn Hverdag i Dagsavisen mandag 12. september 2011.)

Politikk består egentlig av å sette seg mål og gjennomføre tiltak for å nå målene. Noen mål er store i betydningen at de krever store endringer i samfunnet, andre er små. Noen er viktig for noen få, andre mål er viktig for alle.

Jeg mener at det viktigste målet regjeringen har satt seg på vegne av det norske folk er 2-graders målet. Det innebærer at vi i Norge (og selvsagt resten av verden) skal føre en politikk som gjør at temperaturen på jorda ikke stiger med mer enn 2 grader fra førindustriell tid. Så langt har den globale middel­temperaturen steget med ca 0,7 grader. Vi har omtrent 1,3 grader ”å gå på.”

Grunnen til at dette er så viktig er at vitenskapen sier at blir det mer enn 2 grader varmere, er det fare for store og uoversiktelige skader på jordas miljø og vår mulighet til et godt liv her. Økt temperatur bety mer flom, tørke, branner, matmangel, politisk uro, kriger med mer.

2-graders målet er altså viktig for oss alle. I tillegg til Norge har såvel EU som en rekke andre land sluttet seg til dette målet. Men, 2-graders målet følges ikke opp. I Norge, hvor vi ser på oss selv som svært miljøvennlige, er det i dag ingen selvfølg at politiske forslag vurderes i forhold til 2-graders målet før beslutninger tas. Det som burde vært et overordnet krav, er bare et av mange mål i politikken. Slikt skaper ikke økt klimaforståelse, men er kanskje med på å øke politiker­forakten.

Dermed fortsetter vi som før. Vi pumper så mye olje vi kan, vi bygger ut Gardermoen til å ta mange millioner flere reisende pr år og vi tenker ikke på klima når vi diskuterer veiutbygging, boligbygging, eller hvor kjøpesentere skal ligge.

Vi opptrer kort og godt som om det ikke betyr noe. Og unnskyldningen er som vanlig omtrent slik; det hjelper ikke så mye om bare vi gjør det og ingen andre vil heller. Og dessuten kan norske bedrifter tape på det. Det siste er en sannhet med store modifikasjoner, om det er en sannhet i det hele.

All politikk starter på lokalplan. Også klimapolitikken. I dag er det valg. Det er opp til deg å bestemme hvem som skal fatte beslutninger på dine vegne de neste fire årene. Det er opp til deg om du vil velge noen som skjønner at klima­spørsmålet må stå over andre politiske saker. Noen som skjønner at man når ingen mål om man ikke begynner. Og at det haster.

 


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

8 kommentarer til “2-gradersmålet”

 1. Kristoffer Robin avatar
  Kristoffer Robin

  Forøvrig ser jeg av linken du postet at du ikke har besøkt siden jeg anbefalte, da undersøkelsen du beskriver er informert om i detalj.

  Jeg har naturligvis ingenting imot å gi en spesifikk link til akkurat den siden som tar opp dette: http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm

 2. Kristoffer Robin avatar
  Kristoffer Robin

  Det er helt riktig at vitenskapen ikke drives av konsensus, men av fakta. Det vil si at det er kun to måter å finne ut av hvordan klima fungerer: Å ta en utdanning innen klimaforskning og gjøre egen forskning eller å høre med klimaforskerne hvordan det står til.

  Som sagt er konklusjonen fra det aller meste klimaforskning at klimaendringene er reelle, alvorlige og det er overveiende sannsynlig at det er menneskelig aktivitet som er utløsende for de endringene vi nå går inn i.

  Når det gjelder Newtons bevegelseslover, vil de aller fleste fysikere kunne bekrefte at disse ikke er like presise som Einsteins relativitetsteori. Dette trenger man ingen politikere til å finne ut, men det er jo bra dersom politikerne får det med seg og endrer politikken sin tilsvarende. Du finner sikkert en og annen forsker som tviholder på Newtonsk mekanikk, men jeg ser ingen grunn til å se vekk ifra alle fakta vi har som peker i retning av relativitetsteorien bare fordi enkeltpersoner ikke er enige.

 3. Lars Tuff avatar
  Lars Tuff

  Kristoffer Robin: Sjekk ut konsensusen i USA: Der har 30 000 forskere, mer enn 9000 av disse har doktorgrad, saksøkt Al Gore for klima-svindel.

  Se dette klippet fra YouTube:
  http://www.youtube.com/watch?v=z6l1Cp3MYCQ

  Videre er det slik at vitenskap ikke dreier seg om konsensus. Hvis Stortinget vedtok å avskaffe Newtons 2. lov, hva ville skje?

 4. Lars Tuff avatar
  Lars Tuff

  FNs klimapanel la den 17. november fram en rapport, godkjent av alle involverte regjeringer, der de hevder at det finnes stadig flere tegn som tyder på at menneskelige CO2 utslipp fører til ekstremt vær.

  Blant de tingene de peker på globalt er masse regn. oversvømmelser, ekstrem varme og at det vil bli målt ekstremt varme temperaturer.

  Min bemerkning er: Hva så, dette skjer alle år, og har gjort det siden 1650. Rapportens konklusjon om det globale været kunne like godt vært laget i 1650.

  Det som er å si til dette er: Javel, men hva med temperaturen globalt, vil ikke den øke, slik det tidligere er blitt sagt fra IPCC? Hvor er det blitt av spådommene om temperaturøkning? De er borte i sammendraget for politikerne. Det samme gjelder smelting av polisen og Grønlandsisen, isbreene, og spådommen om økt havnivå. Hva er det som har skjedd i IPCC?

  Ser man nærmere på rapporten, finner man istedet flere steder en dempet vektlegging av menneskers betydning i klimasammenheng. Det antydes at kanskje naturen spiller en større rolle enn før antatt.

 5. Kristoffer Robin avatar
  Kristoffer Robin

  Hei Lars,

  Nå er jeg forsåvidt naturviter, så du ber meg egentlig oppsøke meg selv for svar 🙂

  Men det vil selvfølgelig ikke være godt nok. Jeg har bare et par fag fra universitetet som dreier seg om klima og klimaendringer og blir da pent nødt til å konsultere klimaforskere for å høre hvordan dette med klimaendringer henger sammen.

  Konklusjonen fra disse er entydig, og det er bred konsensus blant forskerne: Klimaendringene er reelle, alvorlige og det er overveiende sannsynlig at det er menneskelig aktivitet som er utløsende for de endringene vi nå går inn i.

  Dette er konklusjonen fra tusenvis av klimaforskere. Jeg er usikker på hva implikasjonene ville ha vært dersom man skulle hevde at samtlige av disse hadde en skjult agenda for å komme til disse konklusjonene.

  Spørsmålene du stiller er veldig relevante og interessante. Jeg har selv undersøkt mange av dem (det vil si søkt info om, har ikke gjort egen forskning på området). Dette nettsidet har en veldig god gjennomgang av svarene på de aller fleste av disse spørsmålene: http://www.skepticalscience.com/

 6. Lars Tuff avatar
  Lars Tuff

  I innlegget du kommenterte: Finner du noen som helst henvisninger til naturvitenskap i det? Ikke jeg heller. Det betyr at denne kampanjen og artikkelen over IKKE bygger på vitenskap. Den er politisk, og treffende nok innledes den med ordet POLITIKK.

  Ikke glem Gro Harlem Brundtlands definisjon av dette ordet: Politikk er det muliges kunst.

  I innlegget (artikkelen) er hovedbudskapet FRYKT – det skal gjøre deg redd. Du skal tro at alt vil gå galt hvis du ikke gjør noe.

  Det er bare det at det er lite vi kan gjøre med klimaet. Vi kan ikke vedta på Stortinget eller i FN at det ikke skal bli så mye som 2 grader varmere enn det er i dag.

  Tror du for alvor på at CO2-utslipp fører til oppvarming av lufta, så se nærmere på data fra da istidene sluttet for 10-8000 år siden. Det var ingen biler da. Ingen fabrikker. CO2 nivået var lavt, det økte ikke.

  Likevel smeltet altså et islag som bare i Nord-Europa var mer enn 2500 meter tykt, og inneholdt mye mer vann enn isen i Antarktis gjør i dag. Og det var like mye, om ikke mere is i Sibir og i Nord-Amerika.

  Var det FNs klimapanel som fikk slutt på istidene? Nei, det var det ikke. Var det en økning i CO2? Nei, selvsagt ikke. Det var en økning i solens aktivitet som satte dette i gang.

  Vi rår ikke over sola og dens aktivitet. Selv om den er 150 millioner kilometer ute i rommet, er den 1 million ganger større enn jordkloden. Den er vårt solsystems gud og satan. Den kan gi liv og ta liv.

  En astrofysiker uttrykte det slik: Solsystemet ER solen. Mer enn 99% av all masse og mer enn 99,99% av all energi i solsystemet finner du i sola.

  Det er solen som avgjør om det er varmt eller kaldt her, ikke en gass som utgjør mindre enn 1/250 av atmosfæren på den mikroskopiske planeten jorda. Hvis du tenker deg litt om, så skjønner du at det er dette som er sannheten, ikke tøvprat om en temmelig lite effektiv drivhusgass.

 7. Lars Tuff avatar
  Lars Tuff

  Joda, Kristoffer Robin, vi KAN være helt sikre. Still deg selv følgende spørsmål:

  Hvor lang tid vil det ta før CO2 nivået i lufta blir som det var i 1600, hvis vi følger Kyoto-protokollen og reduserer våre CO2 utslipp til 1990-nivå?

  100 år, 20 år, 50 år, 1000 år?

  Svaret er faktisk følgende: VI VET IKKE.

  Det er ikke vi som bestemmer hvor mye CO2 det er i lufta. 97 % av det CO2 som slippes ut, blir ikke sluppet ut av mennesker.

  CO2 fjernes fra lufta ved fotosyntese, og ved at havene tar opp CO2 når de er kaldere enn lufta over dem.

  CO2 blir sluppet ut når vi og andre dyr puster, fra vulkaner, jordskjelv, døde dyr og planter som råtner og fra fabrikker, biler osv.

  Men CO2 slippes også ut av havene når temperaturen går opp.

  Det er havene på jordkloden, og ikke menneskene, som regulerer hvor mye CO2 som finnes i atmosfæren.

  Det er mer enn 5000 ganger så mye CO2 i verdens hav som det er i atmosfæren. En liten temperaturøkning i dem, og de vil slippe ut masse CO2.

  Mengden CO2 i atmosfæren har aldri vært lavere på jordkloden enn etter siste istid. Hvorfor, jo fordi det hadde vært kaldt lenge. Den perioden med istider vi da gikk ut av hadde vart i hele åtte hundre tusen år.

  Livet blomstret på jordkloden i trias, jura og kritt, da dinosaurene hersket her. Og det finnes mange slike perioder i jordas historie. Temperaturen var mange grader høyere enn nå, og mengden CO2 i lufta var i alle fall 16 ganger høyere.

  Det normale for jorda er 5-6 grader høyere temperatur enn den vi har nå, hvis vi ser på denne tidsskalaen, fra livet på jorda eksploderte i en mengde arter, familier og nisjer, for 500 millioner år siden, i den kambriske eksplosjonen. Det normale CO2 nivået er 10 ganger høyere enn nå.

  Det er INGEN sammenheng mellom økning av CO2 i luft og økning i lufttemperatur. Hvis du undersøker disse tingene, finner også du det ut. Så gjør det, undersøk hva som faktisk er riktig, ved å lete etter forskning som har med CO2 å gjøre.

  Ikke la deg lure av FNs klimapanel og Al Gore. De er ute etter å øke prisene på all energi, både olje, gass, kull og strøm.

  De er ikke ute etter å berge verden. De er ute etter å få deg til å tro at de gjør det. For de vet allerede at temperaturen kommer til å gå ned, slik den har begynt å gjøre nå, og de vet også at fotosyntesen og senking i havtemperaturen renser lufta for CO2.

  Så når begge deler har skjedd, om 20-30 år, kan de både hevde at de hadde rett, og at de klimatiltakene de satte inn i riktig tid, berget jordkloden.

  I løpet av den samme perioden, innen 20-30 år, vil de ha tjent massevis av penger på det jorda og livet her allerede er eksperter på: Å fjerne CO2 fra lufta og å senke temperaturen i havet når sola er mindre aktiv. Det er dette som fjerner CO2 fra atmosfæren.

  Jens Stoltenberg, Al Gore, Jonas Gahr Støre og alle de andre som snakker om hvor farlig CO2 er, har IKKE naturvitenskapelig utdanning. De vet ikke hva de snakker om. Snakk med en naturviter, så får du høre sannheten.

  Ville du gått til en advokat, sosialøknonom eller statsviter for å få ordnet med en akutt blindtarmbetennelse? Ikke jeg heller. Du ville selvsagt oppsøkt legen.

 8. Kristoffer Robin avatar
  Kristoffer Robin

  Det er jo også litt skummelt at vi ikke kan være helt sikre på at det går bra selv med bare 2 graders stigning :/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *