Invitasjon til neste elefanten i rommet-møte: Cancún, klimafilosofi og økopolitisk teori for nybegynnere

Norsk klimanettverk og Senter for Utvikling og Miljø inviterer til et nytt Elefanten i rommet-møte! Denne gangen blir det foredrag og samtale mellom to av verdens ledende tenkere på klimafeltet, Robyn Eckersley og Karen O’Brien, med forfatter Aleksander Melli som ordstyrer. Gå heller ikke glipp av gratis pro bono-pop med musiker Sandra Kolstad!

Tid: 29. november · 19:00 – 21:00

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

PROGRAM

Foredrag (19-20)

Årets Arne Næss-gjesteprofessor, den australske statsviteren Robyn Eckersley, innleder gjesteprofessoratet her i Norge med et foredrag som tar utgangspunkt i klimakonferansen i Cancùn. Hva skal til for å rekke tograderstoget? Hvilke strukturelle endringer kan gi nytt liv til den globale klimapolitikken, og trygge klimatiske forhold for mennesket i dette århundret?

Samtale (20-21)

Fordypningssamtale med Eckersley og professor
Karen O’Brien fra UiO. Ordstyrer er forfatter Aleksander Melli.

Kan klimaendringene avføde alternative samfunnsmodeller, og nye
demokratiformer? Hvordan kan bevissthetsendringer best akselereres, gitt begrensningene i menneskenaturen og våre politiske systemer? Hvordan endres etiske normer i historien, og hva er i endring i dag?

Musikk:
Vakker klimapop med Sandra Kolstad!

______________

OM DELTAKERNE:

Robyn Eckersley er en av verdens ledende tenkere i krysningsfeltet mellom politisk teori og økologi. Hennes nåværende forskning fokuserer på klimapolitikk, med vekt på internasjonale forhandlinger, rettferdighetsspørsmål knyttet til kvotemarkedet, og WTOs rolle i et klimaperspektiv.

Karen O’Brien er professer ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Hun er hovedforfatter til kapittel 17 i FNs klimapanels fjerde rapport, og forsker på globale miljøendringer, globalisering, og klimasikkerhet.

Sandra Kolstad er en norsk artist og musiker bosatt i Berlin og Oslo. Hun har bakgrunn som klassisk pianist, men i den senere tid har hun fått mye oppmerksomhet for sin eksperimentelle pop og sangskriving, og regnes for å være et av Norges store, nye poptalenter.

Les mer på https://nkn.wpengine.com/index.php/kalender_leser/events/42.html


Publisert

i

av