Hvordan kan vi få et grønt næringsliv? Sett av tid til internasjonal kongress i Oslo

Frist for påmelding: 15. august 2011

Towards Sustainable Companies: Identifiying New Avenues
Sted: Gamle Festsal, Karl Johans gate 47
Tid: mandag 29. og tirsdag 30. august
Arrangør: Forskningsprosjektet Sustainable Companies ved Det juridiske fakultet i Oslo

 • Invitasjon og kongressinformasjon
 • Registrering og kongressavgift
 • FNs klimapanel forteller oss at vi har få år på oss til å snu utviklingen for å unngå katastrofale klimaendringer. Vi må ha næringslivet med på laget for å skape grønne jobber, grønne inntekter og et grønt velferdssamfunn. Hva er det som hindrer dette i dag? Hvordan kan vi finne nye og bedre måter å gjøre næringslivet og dermed vår økonomi bærekraftig på? Dette er spørsmål som utfordrer vår tradisjonelle selskapsrettslige regulering og corporate governance-tenkningen, i tillegg til den konvensjonelle miljøretten.

  På den internasjonale konferansen Towards Sustainable Companies: Identifiying New Avenues møtes forskere fra hele verden for å diskutere disse viktige spørsmålene. Konferansen avsluttes med en mottakelse med tapas og vin, og er åpen for alle.

 • Konferanseavgiften er for å dekke utgifter til lunsj og mottakelse for alle deltakerne. Det gis rabatt for studenter. Dersom  det skulle være vanskelig å betale avgiften, ta eventuelt kontakt med arrangøren ang. avgiftsfritak.

 • Publisert

  i

  , ,

  av

  Stikkord: