Klimadiagnoser – Psykologiske perspektiver på klimakrisen

Sett av tirsdag 12. januar til interessant debattmøte i litteraturhuset!
Wergelandsalen 12. januar kl 19-21.

Tema er Klimadiagnoser – Psykologiske perspektiver på klimakrisen

Deltakere: Dag O. Hessen, Siri Kalvig, Karen O’Brien, Per Espen Stoknes, Nina Witoszek.

Musikkinnslag: Atle Sponberg er fiolinist og konsertmester i Kringkastingsorkesteret. Frode Haltli er solist på akkordeon og gir ut plater på ECM.

Innhold
Klimakrisen krever kollektiv handling i et målestokk uten sidestykke i historien. Hvorfor gjør vi ikke mer i dag – som samfunn og enkeltmennesker – når vi nå vet det vi vet?

Individuell psykologi, massepsykologi, evolusjonær psykologi – mekanismene som påvirker oss ved valgurnene og i våre forbruksmønstre – er temaer som er lite diskutert i et klimaperspektiv.

Eksempler på individuell fortrengning og kognitiv dissonans kan være gode bilder på en kollektiv tilstand.

Hva i vår evolusjon utruster oss med et skjold av optimisme eller villet uvitenhet? Hvilke likhetstrekk finnes det mellom f.eks. tidligere tiders aksept av slaveriet, og vår tids tilsynelatende likegyldighet til framtidig lidelse?

Også innenfor forbruks- og mediepsykologi er det mye å snakke om her: Måten markedet tilrettelegger for «business as usual» gjennom «grønn» branding og identitetsbygging. På hvilke måter er vi selektive med hva vi tar innover oss av informasjon om klimakrisen?

Til slutt vil det også være relevant å oppfordre panelgjestene til å stille en liten diagnose av regjeringens klimapolitikk.


Publisert

i

av