Nancy Sand

Dagens klimaprofil – Nancy Sand

Nancy Sand (51) er daglig leder i LOOP-stiftelsen for kildesortering og gjenvinning som blant annet driver LOOP Miljøskole og nettstedet sortere.no. Hun har tidligere vært konsulent og partner i  miljørådgivningsfirmaet MiljøKompetanse og jobbet med en rekke ulike miljøprosjekter for både privat og offentlig sektor. Nancy har også arbeidet i Norges Naturvernforbund , og hun har arbeidet med europeiske kulturlandskapsprosjekter tilknyttet Universitetet i Bergen.

Når gikk det opp for deg at du måtte engasjere deg i klimasaken?

Da jeg som student på slutten av 70-tallet lærte om global oppvarming og drivhuseffekten! Senere på 90-tallet da vi i MiljøKompetanse holdt miljøkurs for næringslivet, forsto jeg hvor viktig det er at alle sektorer i samfunnet legger inn hensyn til miljø og klima i sin virksomhet.

Hvorfor ville du være ukens klimaprofil for Norsk klimanettverk?

Rett og slett fordi jeg er opptatt av saken, og fordi jeg i dag jobber med informasjon om kildesortering og gjenvinning og hadde lyst til å slå et lite slag for at det finnes små og store miljøtiltak som til sammen fører oss i riktig retning!

Hvilke ting gjør du i hverdagen for et bedre klima?

Jeg kildesorterer selvfølgelig, og så prøver jeg å ikke kaste mat. Jeg kjøper miljømerkede varer og produkter som har kvalitet som varer. Hverdagssamtalene med mange jeg møter er også klimatiltak, synes jeg.

Hva er du mest redd for å miste?I det nære har jeg vært mest redd for å miste den norske vinteren! I det store perspektivet tenker jeg på friheten som vi tar for gitt.

Hvem er din største klimahelt?

Vet ikke om ”helt” er det riktige ordet, men Jørgen Randers synes jeg det alltid er verdt å lytte til, og han spiller en viktig rolle i samfunnsdebatten.

Hvilken sak brenner du mest for?

Å tenke helhet ved å se miljø og klima i sammenheng.  Og at summen av gode tiltak som  igangsettes i dag kan lede til store endringer.

Du får 10 prosent av oljefondet til disposisjon. Hva bruker du det til?

Til utvikling av ny og effektiv miljøteknologi, og en kampanje for å ta i bruk energi- og miljøeffektive løsninger i alle samfunnssektorer!

Knus en klimamyte!

Uansett hva man mener om klimaendringene, vil det komme mye bra ut av å legge om samfunnsutviklingen i mer miljøvennlig retning!

Hvordan tror du verden er om ti år?

Pessimisten i meg sier at vi kommer til å merke store konsekvenser av klimaendringene, og dette vil påvirke både næringsliv og oss som privatpersoner negativt. Optimisten sier at ny teknologi og politiske prosesser innen ti år har ført verden i retning av et kretsløpssamfunn der vi har balanse mellom natur og menneske og mellom uttak og gjenvinning av ressurser. Uansett tror jeg at vi i alle land blir tvunget til å ta langt mer miljøhensyn enn vi gjør i dag.

Hva eller hvem utgjør den største trusselen for klimaet i dag?

Det bevisstløse forbruket som bruker ressurser og energi uten å tenke på jorden som et lukket system.

Har du et spørsmål til Jens Stoltenberg?

Hva mener du skal til for at våre økonomiske styringsmodeller i større grad tar hensyn til miljøproblemer og ressursknapphet i framtiden?

Nevn en klimalov du gjerne ville følge

Jeg har mest sans for å bruke positive incentiver som virkemidler, men begrensninger i bil- og flytrafikk tror jeg vil bli nødvendig enten det blir via lover eller priser.

Etter møtet i Mexico, hva nå for den voksende klimabevegelsen?

Jeg er helt overbevist om at veien videre går gjennom enkelttiltak og avtaler på avgrensede områder mer enn den store globale Klimaavtalen. Klimabevegelsen må jobbe todelt: peke på løsninger og delta i disse prosessene, men samtidig jobbe med bevisstgjøring og holde saken varm i opinionen.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *